Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

OVERBRANNMESTER VED TILSYNSSEKSJONEN

Arbeidsgiver: Drammensregionens brannvesen IKS
Søknadsfrist: 18.04.2008
 

Drammensregionens brannvesen IKS

 

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap, eid av Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Hovedstasjonen ligger i Drammen og har forebyggende- og beredskapsansvar i eierkommunene og er sekretariat for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing.  Selskapet skal også være pådriver for arbeid med samfunn sikkerhet i eierkommunene.  DRBV skal yte trygghet og sikkerhet til 130 000 innbyggere, og nesten 200 dyktige medarbeidere (hel- og deltid) fordelt på 6 brannstasjoner sørger for dette.  Til å gjøre DRBV enda bedre trenger vi nye dyktige medarbeidere.  Utfordringen er å få DRBV til å være blant de ledende brannvesen i Norge og med et godt arbeidsmiljø – Hele tiden !!

 

Til en utfordrende og spennende jobb i en av landets mest effektive og resultatorienterte forebyggende avdelinger søker vi:

 

Overbrannmester ved tilsynsseksjonen

 

Tilsynsseksjonen er organisert som en del av forebyggende avdeling.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

·        Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøyskole, annen relevant utdanning eller særskilt utdanning på samme nivå, eller

·        Yrkesutdanning som brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn 1, eller

·        Fagutdanning som feiersvenn

Det vises til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6.

 

Det vil for øvrig bli lagt vekt på:

·        Kunnskap om eller prosjektarbeid

·        Komplementære ferdigheter til brannteknisk miljø

·        Gode kunnskaper i og erfaring fra bruk av IKT som verktøy

·        Teamarbeid og selvstendig strukturert arbeid

 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte:

·      Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter og andre risikoobjekter med påfølgende saksbehandling.

·      Motivasjons- og informasjonstiltak om forebyggende brannvern

·      Prosjektarbeid innen fagområdet

·      Andre oppgaver innenfor DRBVs virksomhetsområder

 

Andre yrkesgrupper enn de rene brannfaglige kan være aktuelle for stillingen.               

Kvinner og søkere med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Tilsettingen skjer etter gjeldende lover og reglement. Lønn etter avtale.

 

Nærmere opplysninger v/ leder for tilsynsseksjonen, Per Døviken tlf.32 27 73 62 / 936 28280

 

Skriftlig søknad med CV sendes Drammensregionens brannvesen IKS, Langesgt. 11,

3044 Drammen innen 18.04.2008

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann