Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Østre Agder Brannvesen (ØABV)
Søknadsfrist: 13.04.2008
 

Branninspektør 

 

Arendal er vertskommune for Østre Agder Brannvesen (ØABV), som ble etablert 01.01.08.

ØABV dekker fullt ut brannvesenets oppgaver i kommunene Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli – et område med ca 64.000 innbyggere og 8 brannstasjoner. ØABV drifter brannalarmsentral for hele Agder, og akutt-forurensningsberedskap for 10 kommuner i Aust-Agder.

Fullt oppbemannet vil ØABV ha 64 heltidsstillinger – fordelt på forebyggende avdeling inkl feierbaser, alarmsentral, beredskapsavdeling og administrasjon. I tillegg kommer 125 deltids-brannmannskaper og 60 skogbrannreserver.

 

Kvalifikasjoner:

Søkere må tilfredstille kompetansekravene i dimensjoneringsforskriftens § 7-6. Kurs i forebyggende brannvern kan eventuelt tas etter tiltredelse. Det kreves førerkort klasse B. Gode kunnskaper i- og erfaring i bruk av EDB som verktøy. Det vil ellers bli lagt vekt på relevant praksis og personlig egnethet, herunder gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.

 

Arbeidsoppgaver:

Hovedarbeidsområdet er tilsyn ifm særskilte brannobjekter og risikovirksomhet, saksbehandling og veiledning/informasjon om brannvern. Videre kan det bli tillagt andre oppgaver innenfor ØABV`s virksomhetsområde, etter brannsjefens nærmere bestemmelse.
 

Vi tilbyr:

Stillingen lønnes etter avtale. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder 2 % pensjonsinnskudd i Arendal kommunale pensjonskasse.

 

Det tas forbehold om endringer i stillingens arbeids og ansvarsområde som følge av fremtidige organisasjonsendringer. Den som tilsettes må fremlegge helse og politiattest av nyere dato.

 

Søknad med CV sendes på elektronisk søknadsskjema, som finnes på Arendal kommunes nettsider. Kopi av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

 

Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder Ove Frigstad telefon 37013881, mob. 90750031

 

Søknadsfrist 13.april 2008

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann