Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR / BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Nordre Follo brannvesen IKS
Søknadsfrist: 25.04.2008
 

Nordre Follo brannvesen IKS er et interkommunalt brannvesen som eies av kommunene Enebakk, Ski og Oppegård. Regionen har ca 62 000 innbyggere og dekker et område på ca 435 km². Selskapet har 76 ansatte fordelt på 3 brannstasjoner. Ski og Oppegård brannstasjoner har heltidskasernerte brannmannskap. Forebyggende avdeling er lokalisert i Ski, og er en av 2 avdelinger. Denne er delt inn i en tilsynsseksjon og en feierseksjon. 

Branninspektør / Branningeniør

Hovedarbeidsområdet er å ivareta ekstern kurs og øvelsesdrift i virksomheten.

Dette innebærer tilrettelegging, gjennomføring, samt videreutvikling av kurskompendier, øvelsesopplegg og generell brannverninformasjon.

I tillegg innebærer stillingen drifting og videreutvikling av eksisterende øvelsesområde.

Arbeidet innebærer stor grad av selvstendighet.

Andre oppgaver:

 • Tilsynsarbeid og saksbehandling iht. brann- og eksplosjonsvernloven
 • Videre kan det bli tillagt andre oppgaver innenfor virksomhetsområde, etter brannsjefens nærmere bestemmelse.

Søkere må tilfredsstille kompetansekravene i dimensjoneringsforskriftens § 7-6.

Kurs i forebyggende brannvern kan eventuelt tas etter tiltredelse.

Det kreves førerkort klasse B. Det er ønskelig med klasse C.

Det vil ellers bli lagt vekt på relevant praksis og personlig egnethet, herunder gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.

 • Skal ha tilfredsstillende helse 
 • Skal kunne fremlegge politiattest før tilbud om ansettelse
 • Kvinner oppfordres til å søke

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i KLP (2 % trekk).

Vi kan tilby:

 • Avlønning etter utdannelse og kvalifikasjoner for øvrig, dvs kr. 340 000 – 370 000.
 • Gode arbeidsvilkår med fleksitid
 • En spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Godt og faglig utfordrende arbeidsmiljø
 • Mulighet til å arbeide både selvstendig og i team
 • Ansatte har anledning til å leie bedriftshytte
 • Bedriftshelsetjeneste

Spørsmål om stillingen kan rettes til konst. leder forebyggende avd. Janne Hovdenakk

957 53 428/ 64 85 10 30, eller brannsjef Dag Christian Holte tlf 64 85 10 01

Søknadsfrist : 25.04.08

Send skriftlig søknad med CV og aktuelle kopier til:

Nordre Follo brannvesen IKS
v/brannsjefen
Postboks 364
1401 Ski
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann