Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Ålesund brannvesen KF
Søknadsfrist: 16.05.2008
 

Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak, eid av Ålesund kommune. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca 60 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker. Vi søker nå etter nye medarbeidere som vil være sammen med oss og arbeide mot dette målet. Bli en av oss !

 

Branningeniør (arkivsak 08/732)

 

100% fast stilling for snarlig tiltredelse, Forebyggende avdeling (2.gangs utlysing).

 

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Hovedmålsetningen er å forebygge tap av liv, helse, miljø og materielle verdier som følge av brann.

 

For å møte denne utfordringen trenger vi en motivert medarbeider på laget. Du vil få utfordringer som gir deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap, som jobber for et meningsfylt mål.

 

Vi søker etter en person med følgende:

 

Kvalifikasjoner:

·         Brann- eller bygningsteknisk utdanning fra ingeniørhøgskole eller teknisk høgskole.

·         Relevant yrkeserfaring.

·         Erfaring i/kjennskap til risikovurdering og brannteknisk analyse.

·         Muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

 

Personlige egenskaper:

·         Branningeniør med erfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet.

·         Annen bakgrunn/erfaring vil også kunne vurderes.

·         Kunne arbeide både selvstendig og i team.

·         Kreativ, positiv og serviceinnstilt.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Tilsynsarbeid, saksbehandling, samt informasjon og veiledning innen brannvern.
  • Stillingene inngår i et team ved avdelingen og kan i tillegg bli pålagt andre oppgaver ved enheten.
  • Datateknologi er nødvendig arbeidsredskap.

Vi kan tilby

·         Gode arbeidsvilkår med fleksitid

·         Godt og faglig utfordrende arbeidsmiljø

·         Gode utviklingsmuligheter

·         En spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver

·         Bedriftshelsetjeneste

·         Konkurransedyktig lønn.

 

Søker må kunne legge fram godkjent politiattest før endelig ansettelse.

 

For nærmere opplysninger, kontakt leder forebyggende avdeling Johnny Stølen, tlf 70 16 32 24 / 915 12 225 eller brannsjef Geir Thorsen, tlf. 70 16 32 10 / 905 48 289

Søknadsfrist: 16. mai 2008..

 

Generelt:

  • Vi ber om at søknaden sendes elektronisk, se www.alesund.kommune.no under ”Jobb i Ålesund kommune”.  Ev. papirsøknad sendes Ålesund kommune, Serviceboks 21, 6025 Ålesund.
  • Det skal ikke sendes inn papirkopier av vitnemål og attester sammen med skriftlig søknad; disse skal først framvises i forbindelse med et eventuelt intervju. Søker kan også bli bedt om å sende inn rettkjent dokumentasjon i forkant av intervjuet.
  • Bekreftelsesbrev på mottatt søknad sendes ut rundt dato for søknadsfrist.
  • Søkers navn vil normalt bli offentliggjort i postjournal og søkerliste.  Kommunen kan vurdere om unntak fra offentlighet kan innvilges etter nærmere begrunnelse.
  • God pensjonsordning i KLP/SPK med 2% innskudd av lønn.
  • 6 måneders prøvetid for faste stillinger.
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann