Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SJEFINGENIØR/SENIORINGENIØR - FOREBYGGENDE BRANNVERN

Arbeidsgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Søknadsfrist: 14.05.2008
 

Sjefingeniør/senioringeniør - forebyggende brannvern

 

Ved Avdeling for forebygging og elsikkerhet, Enhet for forebyggende samfunnsoppgaver er det ledig fast stilling som sjefingeniør/senioringeniør innen forebyggende brannvern.

 

Enhet for forebyggende samfunnsoppgaver skal medvirke til at systematisk forebyggende arbeid blir vektlagt i den generelle samfunnsplanleggingen. Enheten skal spesielt legge til rette for et godt forebyggende arbeid i kommunal arealplanlegging og tjenesteyting og innen brannsikkerhetsområdet.

 

Stillingen vil hovedsakelig bli tillagt arbeid innen forebyggende brannvern med rådgivning innen, og utvikling av brannsikkerhetsstrategier i forhold til risikobildet. Det forutsettes god kunnskap om byggesaksbehandling, bygningsteknikk og risikoanalyse og forvaltning innen stat eller kommune.

 

Vi søker en person med:

Høyere relevant utdannelse med mastergrad

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Erfaring fra offentlig forvaltning og rådgivning

 

Søkere uten aktuell utdanning, men med særlig relevant erfaring kan også være aktuelle.

 

Det legges vekt på samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide selvstendig, være løsningsorientert og omstillingsdyktig. Det er nødvendig med interesse for og evne til å arbeide tverrfaglig og for å arbeide med regelverk og forvaltning. Foredrags- og reisevirksomhet må påregnes.

 

DSB tilbyr:
- Utfordrende oppgaver i et spennende fag- og arbeidsmiljø.
- En virksomhet i utvikling.
- Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
- IA-virksomhet med fleksibel arbeidstid.
- Nye og moderne lokaler på Kaldnes i Tønsberg.

Stillingen lønnes som
sjefingeniør/senioringeniør med lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Kvinner oppfordres til å søke stillingen.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt avdelingsleder Kari Jensen på telefon 33 41 26 90/99 47 82 99 eller senioringeniør Anne Rita Gallis Lund på telefon 33 41 26.


Søknad sendes:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 Tønsberg
eller e-post
[email protected] ref. AMLI

Merk søknaden ”9/2008”.

Søknadsfrist er 14. mai 2008

 

Mer informasjon om Enhet for forebyggende samfunnsoppgaver finner du under www.dsb.no

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann