Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Eidsvoll brannvesen
Søknadsfrist: 04.07.2008
 

Branningeniør/branninspektør

Eidsvoll brannvesen er et deltidsbrannvesen med helkontinuerlig vaktordning, bestående av 24 mannskaper og befal fordelt på 4 vaktlag. Det er inngått en samarbeidsavtale med nabokommunen Hurdal om felles brannsjef, felles avdelingsledelse, felles tilsynspersonell og felles overordnet vakt. Dimensjoneringsgrunnlaget vil neste år være på 23000 innbyggere. Det er til sammen 5 faste stillinger i brannvesenet og 4 faste stillinger og en lærling i feiervesenet.

Beskrivelse

Hovedoppgaver:

  • Tilsyn i særskilte brannobjekter
  • Bistå byggesaksavdelingen i brannteknisk saksbehandling
  • Motivasjon- og informasjonsarbeid
  • Saksbehandling innenfor brannfarlig og eksplosiv vare
  • Mulighet for deltakelse i beredskapsstyrken

Kvalifikasjoner og vektlegging:

Det er ønskelig at søkeren har erfaring fra brannforebyggende arbeid. Kvalifikasjoner for øvrig ihht. § 7-6 Forebyggende personell i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Søkere med manglende formell kompetanse må påregne å gjennomføre kurs i forebyggende brannvern ved Norges brannskole. Personlige egenskaper vil tillegges stor vekt ved ansettelse.

Den som tilbys stillingen må framlegge tilfredsstillende politiattest og helseattest fra kommunens egen bedriftslege.

Vi tilbyr:

  • En spennende jobb i et fagfelt med mange nye utfordringer
  • Et godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Fleksibel arbeidstid

Tilsetting i kommunen skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, tariffavtale og reglement. Søkeren må disponere egen bil, som godtgjører etter kommunens reiseregulativ. Ved deltakelse i beredskapsstyrken er det krav til bosted i en nærmere avgrenset del av kommunen. Brannsynspersonellet ansettes i kommunen som sådan, og endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted kan forekomme. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til brannsjef John Arne Karlsen tlf 66 107702 eller mobil 957 21380.

Send gjerne søknaden elektronisk!

Eventuell papirsøknad med CV sendes Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 EIDSVOLL eller
[email protected] innen 04.07.2008.

Stillingsstørrelse

100%

Arbeidssted

Brannvern

Kontaktperson 1

John Arne Karlsen

Søknadsfrist

04.07.2008

Søknadsskjema

Kommune 24:7
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann