Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR/BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Østre Agder Brannvesen (ØABV)
Søknadsfrist: 06.07.2008
 

Ledig stilling som branninspektør/branningeniør i forebyggende avdeling i enheten Brannvesenet. (2 gangs utlysning.)

 

Arbeidsgiver:             Østre Agder Brannvesen (ØABV)

Søknadsfrist:             06.07.2008

 

Arendal er vertskommune for Østre Agder Brannvesen (ØABV), som ble etablert 01.01.08.

ØABV dekker fullt ut brannvesenets oppgaver i kommunene Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli – et område med ca 64.000 innbyggere og 8 brannstasjoner. ØABV drifter brannalarmsentral for hele Agder, og akutt-forurensningsberedskap for 10 kommuner i Aust-Agder.

Fullt oppbemannet vil ØABV ha 64 heltidsstillinger – fordelt på forebyggende avdeling inkl feierbaser, alarmsentral, beredskapsavdeling og administrasjon. I tillegg kommer 125 deltids-brannmannskaper og 60 skogbrannreserver.

 

Søknad med CV sendes på elektronisk søknadsskjema, som finnes på Arendal kommunes nettsider. Kopi av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

 

Arbeidssted: Hovedbrannstasjonen, Parkveien 8, 4838 Arendal.

Stillingstype: Fast stilling

Størrelse på stillingen: 100%

Tiltredelse: Snarest mulig

 

Kvalifikasjoner:

Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå i samsvar med § 7-6 i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen”. Helst relevant erfaring i brannforebyggende arbeid. Kurs i forebyggende brannvern kan eventuelt tas etter tiltredelse. Det kreves førerkort klasse B. Gode kunnskaper i- og erfaring i bruk av EDB som verktøy. Det vil ellers bli lagt vekt på relevant praksis og personlig egnethet, herunder gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.

 

Arbeidsoppgaver:

Hovedarbeidsområdet er tilsyn ifm særskilte brannobjekter og risikovirksomhet, saksbehandling og veiledning/informasjon om brannvern. Delta som foreleser ved øvelser og kurs. Videre kan det bli tillagt andre oppgaver innenfor ØABV`s virksomhetsområde, etter brannsjefens nærmere bestemmelse.

 

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder 2% pensjonsinnskudd i Arendal kommunale pensjonskasse. Den som ansettes må også framlegge helse- og politiattest av nyere dato.

 

Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder Ove Frigstad tlf. 37013881, mob. 90750031.

 

Søknadsfrist: 06.07.2008.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann