Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR / BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Osterøy kommune
Søknadsfrist: 30.09.2008
 
BRANNINGENIØR / BRANNINSPEKTØR
 

Hovudarbeidsområde:

·         Tilsyn i særskilte brannobjekt og oppfølging av tilsynsrapporter

·         Saksbehandling etter brann- og eksplosjonsvernlov.

·         Informasjons- og motivasjonstiltak

 

Kvalifikasjoner:

·         Utdanning som ingeniør frå ingeniørhøgskole eller annen relevant utdanning på same nivå (branningeniør), utdanning som angitt i "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 7-6 (branninspektør)

·         Ved manglande tilleggsutdanning, være villig til å ta denne etter tilsetting.

·         Førekort klasse B.

 

Andre eigenskaper som vert lagd vekt på

·         God muntleg og skriftleg framstillingsevne

·         Gode datakunnskapar

·         Røynsle frå tilsvarande arbeid, HMS arbeid eller kommunal sakshandsaming.

·         Serviceinnstilling og kontaktskapande eigenskapar vert vektlagd

 

Det er ønskjeleg at ein kan disponere eiga bil i tenesta.

 

For søkjarar med rett kompetanse, kan også overordna deltaking i kommunen sitt brannvern verta tillagd stilinga.

 

Løn etter avtale

 

Tilsetting i Osterøy kommune skjer på dei vilkår som går fram av dei til ein kvar tid gjeldande lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder pliktig medlemskap i offentlig pensjonskasse.

 

Brannsjef vil være næraste overordna.

Spørsmål om stillingen kan rettes til brannsjef Jan Frode Hjellvik:56192261 / 90840401 eller til kommunalsjef Roald Hovden: 56192243 / 95213155.

 

Søknad og cv sendes elektronisk til Osterøy kommune, sjå www.osteroy.kommune, ledig stilling / søknad.

 

Søknadsfrist 30.09.2008

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann