Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Alta kommune
Søknadsfrist: 19.09.2008
 

Alta er Finnmarks største by med over 18000 innbyggere, og har et rikt og

variert tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv. Alta er utdannings- og kommunikasjonssenter med bl.a. høgskole og stamflyplass med direkteruter både til Tromsø og Oslo.  Alta har i dag 100 % barnehagedekning.

 

Alta inngår i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark, med gode personrettede tiltak som nedskrivning av studielån i Statens lånekassen, lavere skatt og tillegg i barnetrygden.

 

Vil du være med å videreutvikle brannvesenet i Alta kommune?

 

BRANNSJEF – Fast 100 % stilling i Alta kommune.

Alta brann- og redningskorps er et yrkeskorps med kasernering, og en sentral aktør i de allsidige beredskapsmessige utfordringene et aktivt og sterkt voksende kommunesamfunn til enhver tid står ovenfor, og nyter stor grad av tillit i befolkningen.

Vår brannsjef gjennom mange år tiltrer som brannsjef i en annen kommune, og vi søker hans etterfølger.

 

Stillingens innhold:

Brannsjefen leder en organisasjon med 20 heltidsansatte medarbeidere og 8 deltidsmannskaper tilknyttet hovedbrannstasjonen i Alta tettsted, samt ca. 35 depotmannskaper fordelt på 5 distriktsdepoter. Daglig arbeidssted er rådhuset/hovedbrannstasjonen i Alta.

Brannsjefen er en av de 6 faste medlemmene i ledergruppen på drift- og utbyggingssektoren.

Leder drift- og utbygging er brannsjefens nærmeste overordnede. Brannsjefen rapporterer direkte til leder drift- og utbygging.

Brannsjefen har det helhetlige lederansvaret for brannvesenet med kvalitetsforbedring og videre utvikling av tjenesten.

 

Brannsjefen er leder for brannvesenet og har delegert beslutningsmyndighet fra leder drift og utbygging innen fag, økonomi og personal.

Brannsjefen inngår i overordnet befalsvakt

 

Kvalifikasjoner:

Vår nye brannsjef bør ha allsidig ledererfaring og god faglig bakgrunn. Vi legger vekt på en lederstil preget av:

- God balanse mellom operativ virksomhet og administrativ ledelse

- Evne til å utvikle samarbeid, samhold samt å skape engasjement

- God skriftlig og muntlig framstillingsevne

- God økonomistyring og forståelse for å utvikle et helhetlig tjenestetilbud

- Evne til å arbeide selvstendig og i team

- Fokus på fornøyde brukere og motiverte medarbeidere

- Kjennskap til offentlig forvaltning

- Erfaring i bruk av IKT, spesielt brannfaglig dataverktøy.

- Være løsningsorientert

Forøvrig legger vi stor vekt på personlige egenskaper og skikkethet.

Stillingens formelle kvalifikasjonskrav framgår av ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen”.

 

Vi tilbyr:

Brannsjefen vil få utfordrende og interessante oppgaver som leder for mange kompetente medarbeidere og som aktiv deltaker i lederteamet for drift- og utbygging.

Videre tilbys:

- Spennende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø og kollegialt.

- Utviklingsmuligheter i stillingen.

- Gode kontorstøttesystemer innen EDB, saksbehandling og kartverk

- Lønn etter avtale

 

Nærmere opplysning om stillingen kan gis av leder drift- og utbygging Bengt Fjellheim, mob. 90723705, eller brannsjef Tor-Inge Henriksen, mob. 97565087
 

Søknadsfrist 19.9.2008

Krav om minst 2 referanser

Søknad og CV sendes:

Alta kommune, Sektor for drift- og utbygging, PB. 1403, 9506 ALTA

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann