Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEDER BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Porsgrunn kommune
Søknadsfrist: 24.10.2008
 

Porsgrunn kommune er en kommune med ca 34.000 innbyggere og 3 brannstasjoner. Porsgrunn brann- og feiervesenet er samlokalisert med Herøya industriberedskap og ambulansetjenesten i en moderne brannstasjon. Brann- og feiervesenet skal ha 39 heltidsstillinger - fordelt på forebyggende avdeling inkl feiervesen, beredskapsavdeling og administrasjon. I tillegg kommer 32 deltids- brannmannskaper og 31 personer tilknyttet skogbrannreserver. Porsgrunn brann- og feiervesenet er også vertsbrannvesen mot akutt forurensning for hele Telemark.

 

 

AVDELINGSLEDER BEREDSKAP

 

Fast heltidsstilling som leder for brannvesenets beredskapsavdeling blir ledig fra 1. januar 2009.

 

Avdelingsleder rapporterer til brannsjefen og inngår i brannvesenets ledergruppe, herunder overordnet vakt. Det kan være aktuelt å tillegge funksjonen som varabrannsjef til stillingen.

 

Formelle kvalifikasjonskrav framgår av "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen", §§ 7-8 og 7-10. Fortrinnsvis utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå. I tillegg kreves førerkort klasse B og kompetansebevis for utrykningskjøring.

 

Den som ansettes må ha ambisjoner om en effektiv branntjeneste i såvel heltids- som deltidskorps. Vedkommende må være flink til å samarbeide og kommunisere, både internt i brannvesenet og eksternt. Ledererfaring vil bli vektlagt. Videre vil det bli lagt stor vekt på personlig og faglig integritet, samt muntlig og skriftlig framstillingsevne.

 

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder 2% pensjonsinnskudd i offentlig pensjonskasse.

 

Lønn etter avtale.

Forespørsel om stillingen kan rettes til brannsjef Nicolay Underthun på telefon 35 54 78 10 eller 992 98 402.

 

Søknad med CV sendes på elektronisk søknadsskjema, som finnes på Porsgrunn kommunes nettsider.

 

Kopi av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Den som ansettes må også framlegge helseattest og politiattest, og underskrive taushetserklæring.

 

Søknadsfrist 24. oktober 2008

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann