Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SEKSJONSLEDER TILSYN (NESTLEDER FOREBYGGENDE AVDELING)

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Søknadsfrist: 01.11.2008
 

Ledige stilling i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

 

Seksjonsleder tilsyn (nestleder forebyggende avdeling)

 

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen skal bidra til å redusere brannskadene i medlemskommunene, og holde disse på et lavt nivå. Forebyggende avdeling består av tre seksjoner; tilsyn, feiervesen og øvelse & opplæring med totalt 45 årsverk.

 

Dersom du ønsker å være med på denne utfordringen er det nå ledig stilling som seksjonsleder ved tilsynsseksjonen i forebyggende avdeling, med 21 årsverk. Stillingen er tillagt stedfortrederfunksjonen for avdelingsleder i forebyggende avdeling. Dette vil gi deg muligheten for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap, som jobber for et meningsfylt hovedmål, å sikre liv og verdier for samfunnet

 

Stillingsomtale:

Seksjonenes hovedmål er at eiere og brukere av brannobjekter er sikret mot brann etter gjeldende bestemmelser, og at forhold som har betydning for redningsoppgaver og slokking av branner er ivaretatt.

 

Stillingen er utfordrende med stor grad av frihet og ansvar innen fagområdene:

·              personalledelse

·              organisasjonsutvikling

·              brannforebyggende arbeid

Stillingen vil derfor kunne gi deg gode personlige og faglige utviklingsmuligheter.

 

Arbeidsoppgaver:
Ledelse av seksjonen innebærer blant annet ansvar for:

·              IA og HMS arbeid

·              Medarbeider og lønnssamtaler

·              Karriereplanlegging for ansatte

·              Saksbehandling i henhold til brannlovgivning

·              Oppfølging av branntilsyn i særskilte brannobjekter

·              Informasjon og motivasjonstiltak

Lederansvar for seksjonene innebærer også å være utviklingsorientert og se muligheter for samarbeid mellom ulike avdelinger i brannvesenet og eksterne samarbeidspartnere.

Stillingsinstruks vil bli utarbeidet.

 

Kvalifikasjoner

  • Utdanning på høgskole/universitetsnivå med relevant fagretning innen brannteknikk eller samfunnssikkerhet.
  • Utdanning i henhold til kompetansekravene for forebyggende personell i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet, § 7-6.

Relevant leder utdanning eller erfaring vil bli vektlagt.

 

Det vil for øvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

  • Gode samarbeidsevner
  • Evne til å arbeide selvstendig
  • Evne til nytenking og initiativrik
  • Evne til å motivere og inspirere
  • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner

Ansettelsesvilkår

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

·              Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.

·              Offentlig tjenestepensjon i KLP.

·              Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling.

·              Arbeidssted for tiden ved Sandnes- og Stavanger brannstasjon.

·              For stillingene gjelder at man må ha førerkort for bil, klasse B.

·              Stillingen kan bli tillagt overbefalsvakt avhengig av kvalifikasjoner.

·              Muligheter for videreutdanning

 

Spørsmål

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Ståle Fjellberg, tlf: 51502340 / 48160457.

 

Søknadsfrist:

Søknad med avskrift av vitnemål og attester sendes Brannvesenet Sør - Rogaland,

Jærveien 107, 4318 Sandnes innen lørdag 1. november 2008.

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid.

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann