Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

UTRYKNINGSSJEF – SEKSJONSLEDER UTRYKNING (NESTLEDER)

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Søknadsfrist: 01.11.2008
 

Ledige stilling i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

Beredskapsavdelingen

 

Utrykningssjef – Seksjonsleder Utrykning (nestleder)

 

Beredskapsavdelingen har ansvaret for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser.

Avdelingens primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd.

Gjennom det felles brannvesenet disponerer avdelingen store personellstyrker og materiellressurser samt mye spesialutstyr, eks. hurtiggående brann og redningsbåt, RVR, dykkerbil og innsatscontainere. Vi har også spesialkompetanse innen eks. vanndykking og hurtigfrigjøring. 260 brannmannskap på 13 brannstasjoner tar seg av alle oppdragene.

 

Dersom du ønsker å være med på å utvikle og lede mannskapene og avdelingen er det nå ledig stilling som Utrykningssjef med ansvar for daglig oppfølging av heltidsstyrken på 114 årsverk fordelt på 4 brannstasjoner.

Stillingen er tillagt stedfortrederfunksjonen for avdelingsleder i beredskapsavdelingen og inngår i avdelingens ledergruppe.
Overbefalsvakt er også tillagt stillingen.

 

Stillingsomtale:

Stillingen vil gi den rette personen muligheten for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål med å redde liv og sikre verdier når uhellet er ute.

Stillingen er utfordrende med stor grad av frihet og ansvar innen fagområdene:

·        Personalledelse

·        Organisasjonsutvikling

·        Beredskap

 

Arbeidsoppgaver:
Ledelsen av den kasernert mannskapsstyrken innebærer blant annet ansvar for:

·        Driftsplanlegging og daglig ledelse av den kasernerte mannskapsstyrken, herunder å benytte dataprogrammet Vaktutsett i samarbeid med brigadesjefene. Dette skjer i hovedsak gjennom oppfølging av brigadesjefene, som har det daglige ansvaret for mannskapsstyrken.

·        Personalansvar for mannskapene, herunder gjennomføring av alt ansettelsesarbeid inklusiv annonser, kontrakter, vikarer, konstitueringer osv, sykefravær, ferieavvikling og permisjoner.

·        Sørge for at rapporter som skal leveres til DSB, RVR osv, kvartalsrapporter, årsrapporter osv, samt regninger for utrykninger og arbeid blir utarbeidet.

·        Koordinere IA-oppfølging av sykemeldte i egen seksjon i samarbeid med brigadesjefer og brannmestere.

·        Ansvar for oppfølging av HMS for den kasernerte mannskapsstyrken slik det er beskrevet i planer, lover og forskrifter, herunder oppfølging av forbedringsmeldinger og vernerunder.

·        Planlegge og gjennomføre medarbeidersamtaler.

·        Utarbeide, innføre og følge opp rutiner og prosedyrer for den kasernerte mannskapsstyrken.

·        Planlegge og gjennomføre kompetanseutvikling for kasernert mannskapsstyrke, herunder identifisere behov for opplæring, kurs og øvelser.

·        Planlegge og sørge for å gjennomføre helsekontroll og fysiske tester for de kasernerte mannskapene i beredskapsavdelingen.

·        Intern informasjon rettet mot den kasernert mannskapsstyrken.

·        Ansvar for at innsatser blir gjennomført slik lover, forskrifter, rutiner og prosedyrer beskriver. Evaluere spesielle innsatser og eventuelt planlegge og gjennomføre korrektive tiltak.

Lederansvar for seksjonene innebærer også å være utviklingsorientert og se muligheter for samarbeid mellom ulike avdelinger i brannvesenet og eksterne samarbeidspartnere.

Stillingsinstruks vil bli utarbeidet.

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskole/universitetsnivå med relevant yrkeserfaring fra brannvesen samt befalskurs III ved Norges brannskole.
  eller
 • Yrkesutdanning som utrykningsleder heltid i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet, § 7- 7. Dette innebære yrkesutdanning som brannkonstabel samt Befalskurs I og II ved Norges brannskole.
Det er ønskelig at du har befalskurs III ved Norges brannskole.
 
Manglende kurs ved Norges brannskole vil bli pålagt gjennomført.

 

Det vil for øvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper i team
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til nytenking og initiativ
 • Evne til å motivere og inspirere
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner

Ansettelsesvilkår

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.
 • Offentlig tjenestepensjon i KLP.
 • Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling.
 • Arbeidssted er for tiden ved Sandnes brannstasjon.
 • For stillingene gjelder det at man må ha førerkort for bil, klasse B samt kompetansebevis for utrykningskjøring.
 • Pensjonsalder er 65 år.
 • Stillingsgrad Branninspektør.

Spørsmål

Spørsmål om stillingen kan rettes til varabrannsjef Eivind L. Rake, tlf: 51502330 / 91336270.

 

Søknadsfrist:

Søknad med avskrift av vitnemål og attester sendes Brannvesenet Sør - Rogaland,

Jærveien 107, 4318 Sandnes innen lørdag 1. november 2008.

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann