Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/INGENIØR

Arbeidsgiver: Kristiansandregionen brann og redning IKS
Søknadsfrist: 17.12.2008
 

Kristiansandsregionen brann og redning - Branningeniør/ingeniør

Kristiansandregionen brann og redning IKS er et nyopprettet interkommunalt selskap som skal løse forebyggende og beredskapsmessige oppgaver knyttet til brann og ulykker for kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand.

 

Det nyopprettede selskapet skal være operativt fra 01.01.2009.

 

For å møte denne utfordringen trenger vi flere motiverte medarbeidere på laget. Du vil få utfordringer som gir deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, et trygt og robust samfunn for alle.

 

Til vår forebyggende avdeling søker vi:

 

Branningeniør/ingeniør i fast stilling.

 

Søknadsfrist: 17.12.2008

 

Kontaktinfo:

Jan Røilid – Avdelingsleder – 98244800 [email protected]

Hans A. Madsen – Branningeniør – 98244807 [email protected]

 

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og tilsynsarbeid iht. HMS- og brannlovgivningen
 • Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot kommunenes innbyggere.
 • Andre oppgaver relatert til avdelingens arbeidsområde

Tilsynsarbeidet er i hovedsak systemrettet med en motiverende og orienterende del. Hovedhensikten er å sjekke ut at eiere/brukere av særskilte brannobjekt er sikret i tråd med gjeldende lovverk, og at beredskapsmessige forhold er ivaretatt.

 

Brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid er i stor grad rettet mot forebyggelse av brann, samt opplæring i rett reaksjon hvis brann skulle oppstå. Dette for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Arbeidet er rettet mot kommunens innbyggere generelt og utsatte grupper spesielt.

 

Kvalifikasjoner

·         Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå

·         Yrkesutdanning som brannkonstabel i heltidsbrannvesen, samt beredskapsutdanning trinn 1. eller

·         Fagutdanning som feier

 

Øvrige kvalifikasjoner:

·         Førerkort for bil, klasse B

·         Kurs i forebyggende brannvern ved Norges brannskole (kurset kan om nødvendig gjennomføres etter tiltredelse og dekkes da av etaten)

 

Det vil forøvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Gode kunnskaper i, og erfaring med bruk av IKT som verktøy
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt
 • Strukturert og målrettet
 • Erfaring fra beredskapsrelatert arbeid er en fordel.
 • Personlig skikkethet og godt humør

Kvinner oppfordres til å søke, og det vil kunne bli behov for å ansette flere medarbeidere i avdelingen med ingeniørbakgrunn.

Vi kan tilby
 • Lønn etter avtale
 • Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av de til en hver tid gjeldende lover og avtaler
 • Mulighet for hjemmekontor
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann