Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR / BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Molde brann- og redningstjeneste
Søknadsfrist: 27.02.2009
 

MOLDE BRANN- OG REDNINGSTJENESTE – BRANNINGENIØR / BRANNINSPEKTØR

 

Molde brann- og redningstjeneste har i alt 35 heltidsstillinger. Avdelingen er inndelt i 2 seksjoner: beredskaps- og forebyggende seksjon. Kjernevirksomheten er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Våre motiverte medarbeidere har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker.

 

Forebyggende seksjon arbeider allsidig og målrettet med forebyggende brannvern. De siste årene har vi stadig tatt i bruk nye metoder i vårt arbeid med informasjon om brannfarer, brannforebyggende tiltak og opptreden i tilfelle brann. Vi har også fokus på ulike tilnærmingsformer til tilsyn i særskilte brannobjekt og har derfor varierte arbeidsdager.

 

For å styrke vår brannforebyggende innsats trenger vi en motivert medarbeider på laget. Du vil få meningsfylte utfordringer som gir deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap. Til 100 % stilling ledig fra 1.1.09 søker vi etter:

 

BRANNINGENIØR / BRANNINSPEKTØR i fast stilling

Still nr 915

 

Arbeidsoppgaver

·         Saksbehandling og tilsynsarbeid i.h.t HMS- og brannlovgivningen.

·         Informasjons- og motivasjonsarbeid.

·         Delta som instruktør ved øvelser og kurs.

·         Andre relaterte oppgaver ved forebyggende seksjon.

·         Stillingen kan bli tillagt funksjonen som overbefalsvakt avhengig av kvalifikasjoner.

Molde brann- og redningstjeneste har inngått en del avtaler med omliggende kommuner om brannforebyggende oppgaver. Det forutsettes at vår nye medarbeider tar del i gjennomføringen av disse oppgavene.

 

Kvalifikasjoner

·         Fortrinnsvis utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå i samsvar med § 7-6 i «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen».

·         Alternativt yrkesutdanning som brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn 1, eller fagutdanning som feier.

Relevant erfaring / kompetanse innen byggrelaterte fag, HMS, samt samfunnssikkerhet og beredskap kan kompensere for ovennevnte krav. Det må i så fall påregnes utdanning ved Norges brannskole etter tiltredelse.

 

Øvrige kvalifikasjoner:

·         Relevant erfaring i brannforebyggende arbeid ønskelig.

·         Relevant praksis fra offentlig saksbehandling er en fordel.

·         Serviceinnstilling og god muntlig og skriftlig framstillingsevne.

·         Strukturert, ryddig og selvstendig arbeidsstil.

·         Gode samarbeidsevner og evne til å videreutvikle seksjonen i samarbeid med andre.

·         Gode kunnskaper i, og erfaring med bruk av IKT som verktøy.

Det forutsettes at søker har førerkort klasse B og disponerer egen bil. Bilgodtgjørelse etter KS’ satser.

Den som tilsettes må kunne framlegge godkjent helseattest og politiattest.

Kvinner oppfordres til å søke.

 

Vi tilbyr

Et godt og faglig arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter. Lønn etter avtale. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffavtale og reglement. Fleksitid.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Jon Børge G. Horneland tlf 71 19 18 08 eller brannsjef Alf Magne Smørholm tlf 71 19 18 10.

 

Søknad tydelig merket stillingsnummer, skrives fortrinnsvis på eget skjema, se Molde kommunes hjemmeside www.molde.kommune.no under ledige stillinger. Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov.

 

Søknadsfrist: 27. februar 2009

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann