Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

SEKSJONSLEDER BRANNFOREBYGGENDE

Arbeidsgiver: Alta brann & redningskorps
Søknadsfrist: 16.01.2009
 

Seksjonsleder brannforebyggende

Søknadsfrist: 16. januar

Alta brann & redningskorps har 20 heltid og 8 deltidsansatte, og er organisert i to seksjoner, beredskap og forebyggende. Forebyggende seksjon består av 5 ansatte inkludert leder. Seksjonen skal ved gjennomføring av prosjekter innen brannsikring og utførelse av et godt tilsyns- og informasjonsarbeid bidra til å senke brannskadene i Alta kommune.

Arbeidsoppgaver:

Leder for brannforebyggende seksjon har resultat- og personalansvar for brannforebyggende seksjon og deltar i brannsjefens ledergruppe.  Det vil også bli tillagt å delta i overordnet vakt.

Andre arbeidsoppgaver vil være tilsyn i særskilte brannobjekter og oppfølging av tilsynsrapporter. Saksbehandling etter brann- og eksplosjonsloven. Opplæring, informasjon og motivasjonsarbeid innen brannvern.  

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjonene til stillingen er i hht. dimensjoneringsforskriftens § 7-9. leder for forebyggende avdeling. Leder for forebyggende avdeling skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten:

Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøyskole, eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå (branningeniør), eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jf. § 7-7, eller minst to års erfaring som forebyggende personell, jf§ 7-6.

Førerkort kl. B. Egen bil må kunne disponeres i tjenesten.

Andre momenter som vil vektlegges: God fremstillingsevne skriftlig / muntlig. Gode datakunnskaper, erfaring fra tilsvarende arbeid, HMS arbeid, personlig egnethet samt gode samarbeidsegenskaper og serviceinnstilling.

I tilfelle internt opprykk vil det bli stilling ledig som branningeniør, kvalifikasjoner for denne stillingen, jf.7-6 forebyggende personell.

Lønn: Etter avtale

Brannsjef vil være nærmeste overordnende.

Kontaktperson: Sektorsjef Bengt Fjellhein, eller brannsjef Knut Suhr

Søknad sendes elektronisk via Alta kommune sin hjemmeside, www.altakommune.no

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann