Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

OVERINGENIØR - SIKKERHETSRÅDGIVER

Arbeidsgiver: Tromsø kommune
Søknadsfrist: 02.01.2009
 

Tromsø kommune, Brann og redning har cirka 75 ansatte, og er inndelt i 3 fagavdelinger; brannforebyggende, beredskap og varsling, samt en økonomisk administrativ stab.

Ved beredskapsavdelingen har vi ledig stilling som

OVERINGENIØR - SIKKERHETSRÅDGIVER

Stillingen vil være en prosjektstilling for 2 år, med mulighet for forlengelse. Vi søker etter en overingeniør/sikkerhetsrådgiver med bred og sammensatt kompetanse, både teoretisk og praktisk, innenfor flest mulig av følgende arbeidsområder: Brannteknikk, bygg- og miljøteknikk, beredskapsarbeid, systemutvikling og vedlikehold av kvalitetssikring og HMS. Vi byr på en rekke utfordrende og interessante oppgaver innen kvalitetssikring av vårt HMS-system, prosedyrer og dokumentasjon på beredskapsområdet.

Hovedoppgaver

  • Rådgiving og utvikling av kvalitetssikringssystemer med fokus på brannvesenets beredskapsinnsats.
  • Gjennomføre nødvendige risikoanalyser forbundet med brannvesenets beredskapsinnsats.
  • Ivareta brannvesenets informasjonsplikt ovenfor offentlige og private utbyggere i forbindelse med reguleringsplanlegging og utbygging.
  • Være ressursperson ved sikkerhets, konstruksjonsvurderinger og skredanalyser forbundet med beredskapsinnsats.

Det vil bli utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.

Kvalifikasjoner
For stillingen kreves 3-årig høyskoleutdanning som branningeniør, alternativt ingeniørutdanning fra byggtekniske fag med påbygging innen brannrelaterte fag.

Videre vil det være ønskelig med teoretisk kompetanse innenfor fagene konstruksjonsanalyse og skredanalyse. Det vil bli lagt vekt på eventuell erfaring fra anvendelse av forvaltningsloven, brann og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskriftsverk, internkontrollforskriften og bygningsteknisk lov- /forskriftsverk, samt praksis fra brann og byggefaget.

Egenskaper

  • Arbeide godt i team, være ansvarsbevisst, kreativ, positiv og serviceinnstilt.
  • Jobbe selvstendig, resultatorientert og ha stor arbeidskapasitet.
  • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.
  • Godt humør.

Hva tilbyr vi?
Du møter et godt kvalifisert fagmiljø og et godt arbeidsmiljø hvor bl.a. tilbud om trening i arbeidstiden er en del av vår miljøforankring.

Tromsø brann og redning står ovenfor store utfordringer hvor bl.a. bygging av ny brannstasjon står sentralt. Vi vil tilby konkurransedyktig avlønning, fleksibel arbeidstid, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Stillingen har normal arbeidstid (dagtid) og den som tilsettes må bære uniform ihht gjeldende reglement. Den som tilsettes, må kunne vise til tilfredsstillende politiattest før tilsetting.

Tilsetting skjer ihht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Flyttegodtgjørelse tilstås på visse betingelser.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til varabrannsjef Kaj Christiansen, tlf. 77 79 07 02 /913 60 037 eller brannsjef Nils Ove Sollid 77 79 07 01 / 900 65 816

Søknad sendes Tromsø Kommune Brann og redning, Parkgt 29, 9008 Tromsø.

Søknadsfrist: 2. januar 2009.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann