Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

VARABRANNSJEF VIKARIAT

Arbeidsgiver: Brønnøy kommune
Søknadsfrist: 27.07.2009
 
Brønnøy kommune er en kystkommune på Sør-Helgeland med ca. 7.500 innbyggere. Kommunen er i sterk vekst med variert arbeidsliv. Tettstedet Brønnøysund er regionsenter. Kommunen har vg. skoler, varierte kulturtilbud og gode muligheter for friluftsaktiviteter. Gode kommunikasjoner med bl. a. flyplass, ferjefri forbindelse til E6 og daglig hurtigruteanløp.
 

Varabrannsjef vikariat

 
Stillingen som varabrannsjef i Brønnøy brann- og redningsvesen er ledig som et vikariat fra august 2009 til august 2010 med mulighet for fast tilsetting etter vikariat perioden.
 
Kommunens brannvesen er et moderne deltid brann- og redningsvesen med topp moderne kjøretøy og utstyr samt en mannskapsstyrke med høy faglig kompetanse, herunder de aller fleste mannskaper med grunnkurs heltid fra Norges Brannskole. Vaktordningen er 4-delt med utrykningsleder og 3 mannskaper på vakt til en hver tid pluss overordnet vakt. Det er totalt 30 ansatte ved hovedstasjon
Brønnøysund hvor 26 er deltid og 4 er heltid samt 26 ansatte deltid ved bistasjon Hommelstø og Vevelstad. Omfanget av samarbeide med andre kommuner er under vurdering og kan bli endret til å omfatte flere kommuner med Brønnøy som vertskommune.
 
Stillingen som varabrannsjef omfatter arbeidsoppgaver i en kombinasjon knyttet til beredskap og forebyggende oppgaver. Innen beredskap; HMS arbeide, øvelses planlegging, vaktplanlegging samt videreutvikling av brann- og redningsberedskap. Innen forebyggende oppgaver; tilsynsarbeide, intern og ekstern brannvern opplæring og generelt forebyggende oppgaver.
Videre vil den som blir tilsatt bli involvert i arbeidet med akutt forurensningsberedskap på Helgeland hvor Brønnøy er vertskommune og brannvesenets sekretariat.
Varabrannsjefen vil være brannsjefens faste stedfortreder i ulike råd, eksterne oppgaver mot andre etater og ovenfor mannskapene. Videre vil den som blir tilsatt måtte gå inn i overbefalsvaktordning med vakt hver 4-uke. Utenom overbefalsvaktordning forutsettes det at en inngår som en del av utrykningsmannskapene eller inngår i ulike stabsoppgaver som en kan bli satt inn i ved større hendelser og det er derfor pliktmessig bæring av personsøker. Arbeidsoppgaver tilknyttet stillingen kan bli endret. Varabrannsjef rapporterer til brannsjef.
 
Den som blir tilsatt må ha god fysisk og psykisk helse og være villig til å holde seg i god form. Det er stilles krav om bilsertifikat klasse BE og C samt kompetansebevis for utrykningskjøring.
Videre må den som tilsettes kunne stille egen bil i forbindelse med jobb.
Det er ønskelig med ingeniør kompetanse fra bygg- og anlegg, men annen formell kompetanse vil kunne bli vurdert. Det er et minimums krav for stillingen at den som tilsettes innehar grunnkurs og befalskurs 1 heltid fra Norges Brannskole.
 
Lønn i.hht. avtale, samt fast godtgjøring for bæring av personsøker og fast kjøregodtgjørelse.
Overtid og godt gjøring for vakt i.hht. tariffavtale. Mobiltelefon stilles til rådighet hvor en får dekket et fast månedsbeløp for tjenestesamtaler. Videre er vi medlem av Sør Helgeland Bedriftshelsetjeneste med rutinemessig helseundersøkelse.
 
Den som blir tilsatt må være villig til å ta nødvendig kurs ved Norges Brannskole utover det som er nevnte som minimums krav og andre kurs/opplæring som arbeidsgiver finner nødvendig.
 
Spørsmål til stillingen kan rettes til brannsjef Geir Johan Hanssen, mob. 959 85 566.
 
Søk elektronisk via link på denne siden (Søk denne stillingen) innen 27.07.09.
Merk søknaden 09/1258
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann