Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR / -INSPEKTØR

Arbeidsgiver: Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen
Søknadsfrist: 18.09.2009
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) er en av sektorene i MOVAR IKS.

MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon som ble tatt i bruk våren 2004. Det er ca. 90 medarbeidere i MIB som arbeider med oppgaver innen brann, redning og brannforebygging i en region med mer enn 69 000 innbyggere. Eierkommunene representerer både Akershus og Østfold fylke. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no.

 

Vi søker etter ny medarbeider til følgende stilling innen brannforebyggende arbeid i regionen:

 

BRANNINGENIØR/-INSPEKTØR

 

Sentrale arbeidsoppgaver for branningeniøren/-inspektøren vil være:

 • Tilsynsarbeid i henhold til HMS- og brannlovgivningen
 • Delta i brannteknisk byggesaksbehandling
 • Delta i MIBs brannforebyggende informasjons- og motivasjonsvirksomhet
 • Delta som instruktør ved kurs og øvelser som gjennomføres av MIB
 • Andre arbeidsoppgaver relatert til brannforebyggende arbeid

Den som ansettes skal/bør:

 • tilfredsstille kravene i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) § 7-6 Forebyggende personell
 • inneha gyldig førerkort klasse B
 • ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • ha evne til å arbeide målrettet og strukturert både selvstendig og i team
 • ha gode IKT -kunnskaper
 • være serviceinnstilt og utvise positive holdninger
 • ha tilfredsstillende helse (godkjent attest må fremlegges før tilbud om ansettelse)
 • kunne fremlegge utvidet politiattest før tilbud om ansettelse
 • være personlig skikket for stillingen

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekk).

 

Ansatte har anledning til å leie hytte tilhørende MOVAR IKS på gjeldende vilkår, og MOVAR IKS har avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Ønsker du å få vite mer om MOVAR IKS, finnes opplysninger på www.movar.no.

 

For mer informasjon kontakt:

 • Seksjonsleder tilsyn Hanne Berland 69 24 78 58 eller
 • Varabrannsjef Per Henning Samuelsen tlf. 69 24 78 59

Søknad med CV og kopi av relevante vitnemål og attester (innsendte dokumenter returneres ikke) sendes til:

Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen, Postboks 716, 1509 Moss.

 

Søknadsfrist er 18. september 2009. 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann