Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNKONSTABEL, 4 FASTE STILLINGER

Arbeidsgiver: Østre Agder Brannvesen
Søknadsfrist: 31.01.2010
 

Brannkonstabel, 4 faste stillinger

Arendal er vertskommune for Østre Agder Brannvesen (ØABV), som ble etablert 01.01.08.  

ØABV dekker fullt ut brannvesenets oppgaver i kommune Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli - et område med ca 64.000 innbyggere og 8 brannstasjoner.  ØABV drifter  brannalarmsentral for hele Agder, og akutt-forurensningsberedskap for 10 kommuner.

Fullt oppbemannet vil ØABV ha 64 heltidsstillinger - fordelt på forebyggende avdeling inkl feierbaser, alarmsentral, beredskapsavdeling og administrasjon.  I tillegg kommer 125 deltids- brannmannskaper og 60 skogbrannreserver.

 

Ledig stilling som brannkonstabel, 4 faste stillinger i enheten Brannvesenet

 

Vi oppfordrer kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Elektronisk søknadsskjema skal benyttes (www.arendal.kommune.no). Kopi av attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.

 

Arbeidssted: Arendal stasjon

Stillingstype: Fast stilling

Størrelse på stillingen: 100 %

Tiltredelse: Snarest

 

Kvalifikasjoner:

Søkeren må ha håndverks- eller annen relevant utdannelse/praksis, og førerkort kl. C. I tillegg til relevant utdannelse/praksis vil det bli lagt vekt på gode samarbeidsegenskaper. Det er ønskelig at søkeren har utrykningssertifikat kode 160, og dykkersertifikat fortrinnsvis klasse R eller 1. Søkeren må gjennomføre og bestå en årlig fysisk test, og være fysisk og psykisk skikket til beredskap/utrykningstjeneste. Det må fremlegges helse- og politiattest av nyere dato.

 

Arbeidsoppgaver:

Utrykningstjeneste, herunder brannbekjemping, bistand ved trafikkulykker, akutt forurensning, redning etc.

Turnusarbeid.

 

Vi tilbyr:

Et spennende arbeid med muligheter for personlig utvikling i et sosialt, godt og trygt fellesskap. Full brannfaglig utdanning vil bli gitt. Årslønn f.t. fra kr 272.100 til 316.500, hertil kommer tariffbestemte tillegg for ubekvem arbeidstid, som utgjør ca 50 000 pr år ut i fra årslønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder 2 % pensjonsinnskudd i Arendal kommunale pensjonskasse.

 

Søknadsfrist: 31.01.2010

Kontaktperson: Hans Henrik Bakke, konst. avd. leder beredskap, tlf. 945 23 147

Telefon: 37013894

E-post adresse: [email protected]

Annen kontaktinformasjon: Olav Hansen, overbrannmester, tlf. 913 60 087

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann