Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEDER BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Østre Agder Brannvesen (ØABV)
Søknadsfrist: 29.03.2010
 

Avdelingsleder beredskap - ny utlysing

 

 

Søknadsfrist:

29. mars 2010

 

 

Avdeling:

Østre Agder Brannvesen

Stillingsbrøk (%):

100

Stillingstype:

Heltid

Antall stillinger:

1

 
Beskrivelse:
 • Arendal er vertskommune for Østre Agder Brannvesen (ØABV), som ble etablert 01.01.08.
 • ØABV dekker fullt ut brannvesenets oppgaver i kommune Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør,
 • Gjerstad, Vegårshei, Åmli - et område med ca 64.000 innbyggere og 8 brannstasjoner. ØABV drifter
 • Brannalarmsentral for hele Agder, og akutt-forurensningsberedskap for 10 kommuner.
 • Fullt oppbemannet vil ØABV ha 64 heltidsstillinger - fordelt på forebyggende avdeling inkl
 • Feierbaser, alarmsentral, beredskapsavdeling og administrasjon. I tillegg kommer 125 deltids-
 • Brannmannskaper og 60 skogbrannreserver

Arbeidsoppgaver:

 • Administrativ, faglig og driftsmessig lede beredskapsavdelingen. Herunder inngå i 4 eller 5-delt overbefalsvakt og eventuelt lede slokke- og redningsarbeid. V idere delta i arbeid mot akutt forurensing. Administrativt forventes det at planer om kompetansevedlikehold utarbeides/ holdes i hevd. Avdelingsleder rapporterer til brannsjefen og inngår i brannvesenets ledergruppe.

Kvalifikasjoner:

 • Formelle kvalifikasjonskrav framgår av "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen", §§ 7-8 og 7-10. Søkere uten beredskapsutdanning trinn III vil også kunne komme i betraktning, men må da forplikte seg til å ta dette snarest mulig etter ansettelse. I tillegg kreves førerkort klasse B og kompetansebevis for utrykningskjøring. Den som ansettes må ha ambisjoner om en effektiv brann- og redningstjeneste i såvel heltids- som deltidskorps. Vedkommende må være flink til å samarbeide og kommunisere, både internt i brannvesenet og eksternt. Ledererfaring, i særdeleshet fra omstillings- og/ eller omorganiseringsprosesser vil bli vektlagt. Videre vil det bli lagt stor vekt på personlig og faglig integritet, samt muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb hvor du får mulighet til egenutvikling, sosialt og faglig. Du får mulighet til å prege din og dine medmenneskers hverdag på en unik måte. Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver som krever et varmt hjerte og kaldt hode.
 • Lønn etter avtale. Ansettelse etter vanlige kommunale vilkår. Den som ansettes må fremlegge tilfredsstillende helse og politiattest av nyere dato. Søkere fra første utlysing må melde fra dersom de ikke opprettholder sin søknad. Vi oppfordrer kvinner, og personer med etnisk bakgrunn å søke.

Hovedbrannstasjonen, Parkveien 8, 4838 Arendal

Kontaktperson: Svendsen Svend, brannsjef, Tlf.: 37013880

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann