Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

INGENIØRER (BRANN, BYGG, ELEKTRO, HMS, VVS) I FAST STILLING

Arbeidsgiver: Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR)
Søknadsfrist: 26.03.2010
 

Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR)

 

KBR er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og redningstjenesten i 6 kommuner, med 125 000 innbyggere og et totalareal på 1892 km2. Selskapet har totalt 170 ansatte og hovedkontor i Kristiansand.

 

Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Hovedmålsetningen er å forebygge tap av liv, helse, miljø og materielle verdier som følge av brann.

 

For å møte denne utfordringen trenger vi flere motiverte medarbeidere på laget. Du vil få utfordringer som gir deg mulighet for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, et trygt og robust samfunn for alle.

 

Til vår forebyggende avdeling søker vi etter: 

Ingeniører (brann, bygg, elektro, HMS, vvs) i fast stilling.

Stillingsomtale:

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling og tilsynsarbeid iht. HMS- og brannlovgivningen
 • Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot kommunenes innbyggere.
 • Andre oppgaver relatert til avdelingens arbeidsområde

Tilsynsarbeidet er i hovedsak systemrettet med en motiverende og orienterende del. Hovedhensikten er å sjekke ut at eiere/brukere av særskilte brannobjekt er sikret i tråd med gjeldende lovverk, og at beredskapsmessige forhold er ivaretatt.

 

Brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid er i stor grad rettet mot forebyggelse av brann, samt opplæring i rett reaksjon hvis brann skulle oppstå. Dette for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Arbeidet er rettet mot kommunens innbyggere generelt og utsatte grupper spesielt.

 

Kvalifikasjoner

Vi ønsker å ansette personell med:

·         Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå

 

Andre kandidater vil kunne bli vurdert ut fra et helhetsbilde, kvalifikasjoner:

·         yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I, eller

·         fagutdanning som feiersvenn.

Øvrige kvalifikasjoner:

·         Førerkort for bil, klasse B

·         Kurs i forebyggende brannvern ved Norges brannskole (kurset kan om nødvendig gjennomføres etter tiltredelse og dekkes da av etaten)

 

Det vil forøvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 • Personlig skikkethet, motivasjon og godt humør
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Gode kunnskaper i- og erfaring med bruk av IKT som verktøy
 • Gode samarbeidsevner
 • Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt
 • Strukturert og målrettet
 • Erfaring fra beredskapsrelatert/forebyggende arbeid er en fordel.

Kvinner oppfordres til å søke, nyutdannede vil bli vurdert.

Vi kan tilby
 • Lønn etter avtale
 • Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av de til en hver tid gjeldende lover og avtaler
 • Mulighet for deltagelse i deltidsstyrken ved ledig stilling (krav til bosted, kvalifikasjoner mv).
 • Uniform

Spørsmål

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Jan Røilid, tlf: 98244800, eller branningeniør Hans Arne Madsen 98244807

 

Søknadsfrist:

Søknad sendes elektronisk via www.kristiansand.kommune.no/Jobbe-i-Kristiansand/Stilling-for-deg innen 26. mars 2010.

                                      

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann