Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune
Søknadsfrist: 23.04.2010
 

Fredrikstad er med sine vel 72000 innbyggere Norges 6. største by, sentralt beliggende i Østfold ved utløpet av Glomma med en urban bykjerne og vidstrakte landbruks - og skogsarealer, og et åpent kystområde mot skjærgård og hav. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Sommerbyen, Teaterbyen, Fotballbyen, Plankebyen, Mediebyen og Gamlebyen forteller om et mangfoldig tilbud. Fredrikstad har et variert miljø- og teknologibasert næringsliv med industri, handel og servicevirksomheter. Kommunen satser på næringsutvikling og boligbygging og har et godt utbygd tjenestetilbud til befolkningen med gode og trygge oppvekst- og levekår. Rygge Flyplass når du på 20 min., Oslo på en time og Gøteborg på to timer. Det er et mål at alle i Fredrikstad kommune skal oppleve nærhet, likeverd, trygghet og trivsel.

 

Fredrikstad kommune søker nå

 

Brannsjef/Leder for Fredrikstad Brann- og redningskorps

 

Beskrivelse:
Fredrikstad Brann- og redningskorps (FBRK) er en av 7 virksomheter i Seksjon Regulering og Teknisk drift (RTD) og har ansvaret for brannvernet og feiertjenesten i Fredrikstad og Hvaler kommune.

Virksomheten er en egen resultatenhet og består, i tillegg til en administrasjon, av en beredskapsavdeling, en forebyggende avdeling og en feieravdeling. Det er totalt 79 ansatte, hvorav 63 i heltidsstillinger.

FBRK disponerer en moderne maskin-/utstyrspark, besitter bred kompetanse innen alle relevante fagfelt, herunder redningsdykking, og gjennomfører årlig ca 1 000 utrykninger.


Stillingens hovedoppgaver:
Planlegging, budsjettering, gjennomføring og rapportering av virksomhetens aktivitet

-         Resultat- og personalansvar

-         Representere Fredrikstad kommune i aktuelle fora, herunder interkommunale utvalg.

Stillingen inngår i RTDs ledergruppe. 

 

Kvalifikasjonskrav:

Stillingen krever formelle kvalifikasjoner iht ”Forskrift om organisering og dimensjonering av Brannvesen” (§ 7 – 11). Det forventes at søkere enten har utdannelse fra universitet/høgskole, med brannrelatert tilleggsutdanning eller fagbrev, erfaring fra beredskaps-/utrykningsavdeling og befalskurs. Det er videre krav om:

-         Omfattende ledererfaring fra operative miljøer med personalansvar og dokumenterbare resultater

-         Velutviklet muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

-         God generell IT kompetanse og forståelse

 
Det er videre ønskelig med:

-         Erfaring fra kasernert brannvesen og/eller beredskapsarbeid

 
Personlige egenskaper:

Vi ønsker en inkluderende og tydelig leder som:

-         Er utadvendt, med gode sosiale egenskaper

-         Trives med personal- og resultatansvar

-         Er systematisk og strukturert

-         Har høy gjennomføringsevne

 
Vi kan tilby:

Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for selvutvikling

Et stimulerende og hektisk arbeidsmiljø med stor grad av frihet, herunder fleksibel arbeidstid

Lønn etter avtale, egen godtgjøring for overordnet vakt, samt gunstig pensjonsordning gjennom KLP

 

Ønsket tiltredelsesdato: snarest/etter avtale.

 

Fredrikstad kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Spørsmål og søknadsfrist:

For eventuelle spørsmål om stillingen, kontakt konst. brannsjef Hans Petter Karlsen (mob 414 73 786) eller kommunalsjef Roy Henning Jakobsen (908 89 454).


En kortfattet søknad med CV sendes pr mail til
[email protected] eller pr post til

 

Fredrikstad kommune

Regulering og teknisk drift

Pb 1405, 1602 Fredrikstad

 

Attester, vitnemål og tilsvarende vil vi be om senere.

 

Søknadsfrist: 23. april 2010

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann