Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNKONSTABLER DELTID EVT. ASPIRANTER

Arbeidsgiver: Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen
Søknadsfrist: 10.05.2010
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) er en av sektorene i MOVAR IKS.

MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon som ble tatt i bruk våren 2004. Det er ca. 90 medarbeidere i MIB som arbeider med oppgaver innen brann, redning og brannforebygging i en region med ca 70 000 innbyggere. Eierkommunene representerer både Akershus og Østfold fylke. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no.

 

Til vår beredskapsstyrke med tilknytning til brannstasjonene i Rygge og Vestby har vi behov for nye medarbeidere som

 

BRANNKONSTABLER DELTID

Eventuelt ved behov; ASPIRANTER

 

Av søkerne vektlegger vi at de:

  • har, eller for egen regning er villig til å ta, førerkort kl. C1E og C snarest etter ansettelse
  • har bosted innenfor ca. 5 km. (ca. 5 min. kjøretid) fra brannstasjonen i vaktperioden
  • har arbeidssted innenfor ca. 5 km. (ca. 5 min. kjøretid) fra brannstasjonen, og tillatelse fra hovedarbeidsgiver til å delta i deltidsstyrken på de vilkår som stilles i vaktperioden
  • består tester som kreves ved opptak (fysisk styrke, utholdenhet, psykisk styrke, klaustrofobi, høydeskrekk mv.)
  • godkjennes av MIBs bedriftslege før ansettelse
  • tilfredsstiller krav i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) § 7-3 som brannkonstabel. Søker må forplikte seg til å ta eventuelt manglende tilleggsutdannelse etter ansettelse, eller forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring som brannkonstabel i aspiranttid
  • har kompetansebevis for utrykningskjøring eller forplikter seg til å gjennomføre nødvendig utdanning som gir slikt bevis
  • kan fremlegge politiattest før ansettelse
  • disponerer eget kjøretøy for fremmøte på brannstasjonen ved alarm i vaktperioden

Stillingene vil være lønnet i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale, sentrale særavtaler og eventuelle lokaler avtaler. For aspiranter vil opplæring etter ansettelse foregå internt i MIB, samt ved kurs i regi av Norges Brannskole.

 

Mener du at dette kan være noe for deg, kan du få mer informasjon av

Kst. avdelingssjef beredskap Rune Larsen på tlf. 906 81 948 eller av

Overbrannmester Bjørn Ove Pedersen på tlf. 951 99 562.

Søknad med kopi av vitnemål og attester må være innkommet til oss innen 10. mai 2010:

Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, Postboks 716, 1509 Moss,

E-post: [email protected]

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann