Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

NYE MEDARBEIDERE

Arbeidsgiver: Ålesund brannvesen KF
Søknadsfrist: 15.05.2010
 

Ålesund brannvesen KF søker nye medarbeidere

 

Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca 60 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker. Vi søker nå etter nye medarbeidere  som vil være sammen med oss å arbeidet mot dette målet.

 

Er du en person som er positiv, har ”stå på vilje”, er glad i å jobbe med mennesker og som liker utfordringer? Vi søker nå etter nye medarbeidere som har disse egenskapene.

 

Følgende stillinger er ledig:

 

Teamleder interkommunalt brannvernsamarbeid (10/1176)

 

DIB er et interkommunalt brannvernsamarbeid mellom Ålesund brannvesen og 6 nabokommuner. Samarbeidet er regulert gjennom avtaler som for tiden er under reforhandlinger. Stillingen som teamleder er knyttet opp mot beredskap og forebyggende arbeid og vi søker nå en leder som kan være med på å videreutvikle dette interkommunale samarbeidet. DIB har for tiden 2,5 stillinger og disse er ansatt i Ålesund brannvesen KF.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse, planlegging og budsjettansvar.
 • Tilsyn særskilte brannobjekt etter HMS- og brannlovgivningen.
 • Informasjonsarbeid.
 • Kontroll/vedlikeholdsoppgaver på biler og brannvernmateriell.
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av lovpålagte øvelser for kommunene.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Ønskelig kompetanse er beredskapsutdanning trinn II, men minimum beredskapsutdanning trinn I ( jf. Dimensjoneringsforskriftens  § 7 – 7), eller Ingeniør/tekniker, eller annen særskilt brannteknisk utdanning.
 • Forebyggende kurs ved NBSK
 • Annen bakgrunn/erfaring vil også kunne vurderes.
 • Erfaring fra beredskap og forebyggende arbeid.
 • Skikkethet og erfaring vil bli vektlagt.
 • Ha førerkort kl C og kompetansebevis for kjøring med utrykningskjøretøy (kode 160).
 • Gode lederegenskaper, initiativ og evne til å motivere og inspirere i team.
 • At søker har gode datakunnskaper/ferdigheter, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Lønn og arbeidsvilkår etter avtale. Arbeidstid er 37,5 timer uke. Stillingsinstruks er pt. under revidering.

 

For nærmere opplysninger om stillingen,  kontakt varabrannsjef Johnny Stølen 70 16 32 24 / 91 51 22 25 eller via e-post: [email protected]

 
 

Underbrannmester (10/1177)

 

100% stilling.

 

Arbeidsoppgaver:

Underbrannmesters arbeid består i å dyktiggjøre vaktlaget på 4-5 personer. Underbrannmester tjenestegjør som utrykningsleder på Spjelkavik stasjon og er til daglig underlagt brigadeleder på hovedstasjonen. Underbrannmester vil måtte påregne å fungerer som utrykningsleder under aksjoner og fungere som brannmester / brigadeleder i hans fravær.

 

Stillingsinstruks er pt. under revidering.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Ledelse, planlegging og budsjettansvar.
 • Ønskelig kompetanse er beredskapsutdanning trinn II, men minimum beredskapsutdanning trinn I ( jf. Dimensjoneringsforskriftens  § 7 – 7).
 • For stillingen gjelder Arbeidstilsynets krav for røyk – og kjemikaliedykkere.
 • Gode lederegenskaper, initiativ og evne til å motivere og inspirere i team.
 • Skikkethet og erfaring vil bli vektlagt.
 • Innehar førerkort klasse C.
 • Innehar kompetansebevis for kjøring med utrykningskjøretøy (kode 160).
 • At søker har gode datakunnskaper/ferdigheter, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 

Brannkonstabel(er) (10/1178)

 

Avhengig av eventuelle interne opprykk i andre stillinger vil det bli ledig fra 1-3 stillinger som brannkonstabel for snarlig tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver:

Utføre beredskapsrelatert arbeid.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

·         Tilfredstille kravene i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) § 7-3 Brannkonstabel - krav til grunnutdanning.

·         Innehar sertifikat som redningsdykker (klasse R).

·         Innehar annen relevant spesialkompetanse.

·         Innehar førerkort klasse C.

·         Innehar kompetansebevis for kjøring med utrykningskjøretøy (kode 160).

·         At søker har gode datakunnskaper/ferdigheter, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 

Det må påregnes rullering mellom våre 2 brannstasjoner.

Søker må ha et avklart forhold til vernepliktverket/førstegangstjeneste.

 

For stillingene underbrannmester og brannkonstabel:

·         Det kreves helseattest og utvidet politiattest ved ansettelse.

·         Vi følger kravene til utholdenhet og fysisk styrke i veiledningen til Arbeidsmiljøloven: ”Helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere”.

·         Før ansettelse må søker gjennomføre høydetest, bassengtest, fysisk test og klaustrofobitest.

·         Stillingen avlønnes i henhold til tariff, og arbeidstiden følger turnus/vaktplan. Tilsettingen skjer for øvrig i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

·         Arbeidstiden utgjør 42 timer pr. uke i turnus

 

For nærmere opplysninger om stillingene underbrannmester og brannkonstabel, kontakt avdelingsleder beredskap Børre Kenneth Thorsen tlf. 70 16 32 20 / 99 32 50 57 eller via e-post: [email protected].

 

For alle stillingene kan vi tilby:

 • Gode arbeidsbetingelser i et hektisk men godt miljø.
 • Gode utviklingsmuligheter.

På grunn av personalgruppens sammensetning oppfordres kvinner og søkere med minoritetsbakgrunn til å søke.

 

Søknadsfrist for alle stillingene er 15. mai 2010.

 

Vi ser helst at søknaden sendes elektronisk, se annonse på www.alesund.kommune.no under ”Ledige stillinger”. Du finner også søknadsskjemaet på https://min.e-kommune.no/alesund/veiledere/.

Ev. papirsøknader sendes Ålesund kommune, Serviceboks 21, 6025 Ålesund

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann