Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØRER/BRANNINSPEKTØRER

Arbeidsgiver: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
Søknadsfrist: 30.07.2010
 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS er et av landets største brannvesen og dekker et område på nesten 100 000 innbyggere. NRBR IKS har ca. 80 stillinger fordelt på fem avdelinger. Hovedkontoret er lokalisert sentralt i Lørenskog, bare 5 minutter fra Oslo. Les mer på www.nrbr.no

Branningeniører/Branninspektører

Ved vår forebyggende avdeling er det fra oktober 2010 ledig to 100% stillinger som branningeniør/branninspektør.

Sentrale arbeidsoppgaver
- Tilsyn og fullføring av saksbehandling iht. brann- og eksplosjonsvernloven
- Motivasjons- og informasjonsarbeid innen brannvern
- Organisere og gjennomføre kurs og øvelser
- Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvern og HMS, herunder prosjektrelaterte kampanjer eller satsningsområder

Kvalifikasjoner
- Utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, eller utdannelse som angitt i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6 (branninspektør). Søker må være villig til å ta eventuelt manglende tilleggsutdannelse etter ansettelse.
- Gyldig førerkort klasse B. Det er ønskelig at den som tilbys stilling, kan disponere egen bil i tjenesten
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
- Gode IKT-kunnskaper
- Fremleggelse av politiattest ved tilbud om ansettelse

Andre momenter som vil bli vektlagt
- Personlig egnethet, gode samarbeidsegenskaper og serviceinnstilling
- Erfaring fra tilsvarende arbeid, andre HMS- tilsynsmyndigheter, juridisk kompetanse, pedagogisk kompetanse eller byggesakskyndighet
- God fremstillingsevne både muntlig og skriftlig

Vi kan tilby
- Allsidige oppgaver
- Fleksitid
- Treningsmuligheter i arbeidstiden
- Flott og sosialt miljø
- Bevisst satsning på kompetansehevning via kurs, seminarer og videreutdanning
Lønn etter avtale

Tilsetting i NRBR skjer på de vilkår som framgår av de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder 6 måneder prøvetid og pliktig medlemskap i offentlig pensjonskasse.

I følge offentlighetsloven § 25 i kraft 1. januar 2009, må det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Leder for forebyggende avdeling vil være nærmeste overordnede.

Spørsmål om stillingen kan rettes til brannsjef Bjørn Bakkhaug tlf. 67 91 04 02 eller avdelingsleder Sven Knapskog tlf. 67 91 04 15.

Send søknad og cv til [email protected],
Merk emnefeltet med "Søknad branningeniør/branninspektør".

Søknadsfrist 30. juli 2010
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann