Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER - MIDTRE HÅLOGALAND 110-SENTRAL

Arbeidsgiver: Ofoten Brann IKS
Søknadsfrist: 30.10.2010
 

Ofoten Brann IKS er fra 2008 organisert som interkommunalt selskap som eies av Narvik, Ballangen og Tysfjord kommune. Selskapet består av Midtre Hålogaland 110 sentral, Forebyggende avdeling og Beredskapsavdelingen. Ofoten Brann IKS har 6 brannstasjoner fordelt på Storjord, Drag, Kjøpsvik, Ballangen, Narvik og Bjerkvik. Hovedstasjonen med 110 sentral og utrykningsstyrke i heldøgnsberedskap er i Narvik. Midtre Hålogaland 110-sentral har ansvaret for nødmeldinger og utalarmering av brannvesenet i Midtre Hålogaland Politidistrikt. Sentralen har også alarmmottak for brannalarmer i samme distrikt. Sentralen har 11 godt kvalifiserte ansatte i tillegg til leder. 

 

Midtre Hålogaland 110-sentral søker leder

Som leder vil du ha overordnet ansvar for 110-sentralens drift og resultater.  Du vil få ansvar for at sentralen har gode rutiner og er oppdatert på, og drifter etter gjeldende lover og regler. 

I rollen som leder skal du ivareta strategisk planlegging samt personal- og markedsarbeid.

Leder for 110-sentralen rapporterer til daglig leder og vil inngå i selskapets ledergruppe.

Ønskede kvalifikasjoner
Vi søker etter en strukturert og inspirerende leder med høyere teknisk eller beredskapsmessig 
   høgskoleutdanning, alternativt annen beredskapsmessig utdanning.

  Operativ erfaring samt ledererfaring vektlegges.  Evne til å kommunisere, inspirere og samarbeide er en
   forutsetning.  Det vil være en fordel med god forståelse for teknologi, samband og samarbeid mellom
   nødetatene på et skadested.

  Vandels – helseattest må kunne fremlegges og som leder av 110-sentralen plikter du å ta relevant
   utdanning ved Norges brannskole.

Vi tilbyr
krevende og attraktive arbeidsoppgaver, samt konkurransedyktig lønn og betingelser.

Henvendelser og søknad
For informasjon kan du kontakte Harriet Andreassen tlf. 477 53 589 i NNL, eller brannsjef Edvar Dahl, tlf. 915 94 275, i Ofoten Brann IKS.  

Søknadsfrist: 30. oktober 2010

Vi ber om at vårt elektroniske søknadsskjema benyttes, på. www.nnl.no.

Vår hjemmeside: www.ofoten-brann.no

2. gangs utlysing
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann