Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Nordre Follo Brannvesen IKS
Søknadsfrist: 01.02.2011
 

Nordre Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt brannvesen som eies av kommunene Enebakk, Ski og Oppegård. Regionen har ca 63 000 innbyggere og dekker et område på ca 435 km². Selskapet har 74 ansatte fordelt på 3 brannstasjoner. Ski og Oppegård brannstasjoner har heltidskasernerte brannmannskap. Forebyggende avdeling er en av 2 avdelinger, og er delt inn i en tilsynsseksjon og en feierseksjon og er lokalisert i nye lokaler på Ski brannstasjon. Forebyggende avdeling har 14 ansatte.

 

Branningeniør/branninspektør

På vår forebyggende avdelig, seksjon tilsyn er det ledig en 100% stilling som branningeniør/branninspektør.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Tilsynsarbeid og saksbehandling iht. brann- og eksplosjonsvernloven
 • Motivasjons- og informasjonsarbeid innen brannvern, herunder kurs og øvelser
 • Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvern og HMS, herunder prosjektrelaterte kampanjer eller satsningsområder.
 • Mulighet for vikartjeneste i beredskapsstyrken og deltakelse ved wtørre hendelser.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, eller utdannelse som angitt i "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 7-6 (branninspektør). Eventuelt manglende tilleggsutdannelse er søker forpliktet til å ta etter ansettelse
 • Førerkort klasse B. Det er ønskelig med klasse C og utrykningsførerkort kode 160
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Personlig egnethet
 • Tilfredsstillende helse 
 • Være serviceinnstilt, løsningsorientert, selvstendig, lojal, vise engasjement og interesse, samt ha gode samarbeidsevner.
 • Fremleggelse av tilfredsstillende politiattest før ansettelse

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i KLP (2 % trekk).

 

Nordre Follo brannvesen IKS kan tilby:

 • Avlønning etter utdannelse og kvalifikasjoner
 • Fleksitid
 • En spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver
 • Godt og faglig utfordrende arbeidsmiljø
 • Mulighet til å arbeide både selvstendig og i team
 • Bedriftshytte
 • Bedriftshelsetjeneste

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Knut Erik Marthinussen 64 85 10 02/48 01 47 69 eller seksjonsleder Janne Hovdenakk 64 85 10 30/95 75 34 28

 

Send skriftlig søknad med CV og aktuelle kopier til:

Nordre Follo brannvesen IKS

v/brannsjefen

Pb 364

1401 Ski

 

Søknadsfrist 01.02.11

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann