Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Gauldal Brann og Redning IKS
Søknadsfrist: 08.02.2011
 

LEDIG STILLING SOM LEDER FOREBYGGENDE AVDELING.

 

Gauldal Brann og Redning IKS dekker kommunene Melhus og Midtre Gauldal og har pr. i dag 9 fast ansatte, 2 lærlinger og 80 deltidsansatte fordelt på 8 brannstasjoner. Forebyggende avdeling har ansvar for særskilt tilsyn med 140 objekter og feiing og tilsyn med cirka 7600 fyringsanlegg.

 

Fra 1. april 2011 har vi ledig 100 % stilling som leder forebyggende avdeling.

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen gir utfordrende oppgaver med ledelse, forebyggende arbeid, saksbehandling og beredskapsarbeid;

 • Brannsjefens stedfortreder.
 • Daglig ledelse av branningeniør, branninspektører og feiere. Herunder hører oppgavene som beskrives i veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.
 • Saksbehandling og fakturering for feiervesenet.
 • Deltakelse i firedelt overbefalsvakt.

 

Kvalifikasjoner

Stillingen krever blant annet følgende kvalifikasjoner;

 • Utdannelse i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-9 og § 7-10.
 • Førerkort klasse B og utrykningsførerkort kode 160.
 • God til å samarbeide.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Gode IKT – kunnskaper.
 • Tilfredsstillende helse.
 • Personlig egnethet, serviceinnstilt, selvstendig, lojal, engasjert og interessert.

 

Ved evt. tilsetting av søker som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, må vedkommende forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring etter tilsetting.

Den som ansettes må disponere egen bil. For å delta i overbefalsvakt må man være bosatt i området Melhus – Støren.

 

Vi tilbyr:

Fra oss kan du vente deg en utfordrende og allsidig hverdag i et åpent og engasjert miljø. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, bedriftshelsetjeneste og lønn etter avtale. Tjenestested kan være Melhus eller Støren.

 

Informasjon:

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til brannsjef Arild Karlsen, 907 25 555.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i KLP.

 

Søknadsfrist 8. februar 2011.

 

Skriftlig søknad sendes; Gauldal Brann og Redning IKS, Postboks 309, 7223 Melhus eller [email protected]

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann