Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR

Arbeidsgiver: Tromsø Brann og redning
Søknadsfrist: 24.02.2011
 

Brann og redning i Tromsø kommune har 75 ansatte, og er inndelt i 3 fagavdelinger;

brannforebyggende avdeling, beredskapsavdeling og varslingsavdeling, samt i tillegg en økonomisk administrativ stab. Brann og redning har ansvaret for det brannforebyggende arbeidet i Karlsøy og Balsfjord kommune i tillegg til egen kommune.

 

Ved Tromsø brann og redning, brannforebyggende avdeling, er det ledig to stillinger som:

 

BRANNINGENIØR

 

 

Branningeniør med fagansvar lagringssaker

Hovedoppgaver vil være:

• Koordinering og oppfølging av lagringssaker (farlig stoff, eksplosiver og fyrverkeri)

• Tilsynsarbeid farlig stoff, eksplosiver og fyrverkeri

• Informasjon og veiledning innen brannvern

• Stillingen inngår i et team ved avdelingen og kan i tillegg bli pålagt andre oppgaver ved resultatenheten både i og utenfor Tromsø kommune.

 

Branningeniør med hovedoppgaver:

• Oppfølging av lokal forskrift om arrangement i byrom

• Oppfølging av lokal forskrift om tilsyn i utvalgte objekter

• Tilsynsarbeid og saksbehandling innen brannteknisk særlovgiving

• Informasjon og veiledning innen brannvern

• Stillingen inngår i et team ved avdelingen og kan i tillegg bli pålagt andre oppgaver ved resultatenheten både i og utenfor Tromsø kommune.

 

Kvalifikasjonskrav

• Utdanning som branningeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå

• Yrkesutdanning i forebyggende brannvern fra Norges brannskole

 

Også personer som mangler yrkesutdanning i forebyggende brannvern oppfordres til å søke. De som mangler utdanningen forplikter å gjennomføre denne etter tilsetning. (Forebyggende kurs – fem uker ved Norges brannskole)

 

I tillegg vil følgende bli vektlagt:

• Nøyaktighet, pliktoppfyllende, selvstendighet og gode samarbeidsevner

• Kjennskap til brannforebyggende arbeid

• Erfaring fra rådgiverbransjen

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

• Kjennskap til tekstbehandling og PC som arbeidsverktøy

 

Hva tilbyr vi?

Som branningeniør vil du møte et godt kvalifisert fagmiljø forankret i god lagånd og et godt arbeidsmiljø hvor bl.a. tilbud om trening i arbeidstiden er en del av vår miljøforankring.

Tromsø brann og redning står ovenfor store og spennende utfordringer hvor bl.a. salg av tjenester og økende grad av samarbeid med andre kommuner står sentralt. Vi tilbyr konkurransedyktig avlønning, samt mulighet for faglig/tverrfaglig utvikling ved Nord-Norges største brannvesen.

 

Stillingen har normal arbeidstid (dagtid) og den som tilsettes må bære uniform i hht. gjeldende reglement, samt inneha førekort kl.B. Det gjøres oppmerksom på at stillingen vil innebære reiseaktivitet i forbindelse med samarbeid med andre kommuner innen dette fagområdet.

 

Tilsetning skjer i hht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Flyttegodtgjørelse tilstås på visse betingelser. Det bes gjøre oppmerksom på hvilken stilling en søker på.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Jonny Magne Nilsen - 77790721/90016395, eller nestleder Dan Tore Lyseggen - 77790722/91367366. Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes Tromsø Brann og redning, Forsøket 9, 9010 Tromsø. Søknadsfrist: 24.februar.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann