Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR / BYGNINGSINGENIØR

Arbeidsgiver: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
Søknadsfrist: 29.04.2011
 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er et av landets største brannvesen og dekker et område på nesten 100 000 innbyggere. NRBR IKS har ca. 90 stillinger fordelt på fem avdelinger. Hovedkontoret er lokalisert sentralt i Lørenskog, bare 5 minutter fra Oslo. Les mer på www.nrbr.no

Branningeniør / Bygningsingeniør

Er du en person som er positiv, har ”stå på vilje”, er glad i å jobbe med mennesker og som liker utfordringer? Vi søker nå etter en ny medarbeider som har disse egenskapene og som kan være med på å videreutvikle NRBR og vår forebyggende avdeling, hvor det nå er ledig en 100 % stilling som
bra
nningeniør / bygningsingeniør.

Sentrale arbeidsoppgaver

-         Utføre forvaltningsoppgaver overfor bygningsmyndigheten vedrørende tilrettelegging i byggesaker.

-         Utvikle samarbeidet med bygningsmyndigheten og andre HMS- myndigheter med kartlegging og oppfølging av bekymringsmeldinger om mulige ulovlighetsforhold som vedrører boforhold, personsikkerhet og generelle bygningsmessige eller branntekniske mangler.

-         Utføre tilsyn etter forskrift om håndtering av farlig stoff.

-         Utføre tilsyn med særskilte brannobjekter etter HMS- og brannlovgivningen.

-         Utføre tilsyn med andre brannobjekter og virksomheter.

-         Utarbeide rapporter og håndtere fullføring av saksbehandling iht. brann- og eksplosjonsvernloven og forvaltningsloven.

-         Utføre informasjonsarbeid og holdningsskapende arbeid rettet mot risikogrupper.

-         Delta i organisering og gjennomføring av brannvernkurs og øvelser.

-         Utføre andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvern, herunder prosjektrelaterte kampanjer eller satsningsområder.

Kvalifikasjoner

-         Utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, eller utdannelse som angitt i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6 (branninspektør). Søker må være villig til å ta eventuelt manglende tilleggsutdannelse etter ansettelse.

-         Ha gode samarbeidsegenskaper og serviceinnstilling, kunne vise initiativ og ha evne til å motivere og inspirere i team.

-         Gode datakunnskaper/ferdigheter, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

-         Gyldig førerkort klasse B. Det er ønskelig at den som tilbys stilling, kan disponere egen bil i tjenesten.

-         Fremleggelse av utvidet politiattest ved tilbud om ansettelse.

Andre momenter som vil bli vektlagt

-         Erfaring fra tilsvarende arbeid, erfaring fra andre HMS- tilsynsmyndigheter, inneha juridisk eller pedagogisk kompetanse.

-         Skikkethet og erfaring vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

-          Allsidige oppgaver

-          Fleksitid

-          Treningsmuligheter i arbeidstiden

-          Flott og sosialt miljø

-          Bevisst satsning på kompetansehevning via kurs, seminarer og videreutdanning

-          Lønn etter avtale

Tilsetting i NRBR skjer på de vilkår som fremgår av de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder 6 måneder prøvetid og pliktig medlemskap i offentlig pensjonskasse.

I følge offentlighetsloven § 25 i kraft 1. jan. 2009, må det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Leder for forebyggende avdeling vil være nærmeste overordnede.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Sven Knapskog tlf. 67 91 04 15
eller konstituert nestleder Tore Bjareng tlf. 67 91 04 17.

Send søknad og cv til [email protected].

Merk emnefeltet med "Søknad branningeniør / bygningsingeniør".

Søknadsfrist 29. april 2011

 

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann