Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FOREBYGGENDE PERSONELL

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør - Rogaland IKS
Søknadsfrist: 01.05.2011
 

Ledige stillinger i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS:

 

forebyggende personell i

forebyggende avdeling

 

Forebyggende avdeling har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen skal bidra til å redusere brannskadene i medlemskommunene, og holde disse på et lavt nivå.

 

Dersom du ønsker å være med på denne utfordringen er det nå ledige stillinger som branninspektører ved forebyggende avdeling. Dette vil gi deg muligheten for faglig og personlig utvikling i et godt fellesskap som jobber for et meningsfylt hovedmål, å sikre liv og verdier for samfunnet.

 

Til vår forebyggende avdeling og tilsynsseksjonen søker vi:

 

Forebyggende personell i fast stilling.

 

Stillingsomtale:

 

Arbeidsoppgaver:

·        Være med å utarbeide informasjon og motivasjonstilstak innenfor forebyggende brannvern.

·        Gjennomføre undervisning og informasjonstiltak mot publikum.

·        Informasjon og motivasjonstiltak i særskilte brannobjekter.

·        Tilrettelegge og koordinere samarbeid mellom de ulike avdelingene.

·        Branntilsyn i særskilte brannobjekter.

·        Spesialområder etter avtale med seksjonsleder.

·        Annet brann- og sikkerhetsforebyggende arbeid.

·        Juridisk kvalitetssikring.

 

Arbeidet vil, ut fra søkers kompetanse, bestå av forebyggende arbeid rettet mot publikum. Dette vil gi en variert arbeidsdag slik som informasjon, undervisning, koordinering og prosjektdeltakelse. Arbeid i form av å gjennomføre tilsyn og kontrolloppgaver i større og mindre virksomheter kan tillegges. Stillingene vil kunne gi deg gode personlige og faglige utviklingsmuligheter. Vi ønsker å bidra til din karriereutvikling gjennom vårt interne opplæringsprogram. Noen oppgaver må unntaksvis påregnes utført på kveldstid og helg

 

Kvalifikasjoner:

 

Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha enten:

·        utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller

·        yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I eller

·        fagutdanning som feiersvenn.

Med annen relevant utdanning/kompetanse på høgskolenivå mener vi:

·        utdanning innen byggrelaterte fag, HMS, samfunnssikkerhet, beredskap, lærerutdanning/pedagogikk, jus, helse og sosial.

 

Ansatte må da påregne utdanning ved Norges brannskole.

 

Det vil for øvrig bli lagt vekt på følgende personlige egenskaper:

 

·        Gode samarbeidsevner.

·        Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.

·        Gode kunnskaper i- og erfaring i bruk av IKT som verktøy.

·        Kreativ, positiv, initiativrik og serviceinnstilt.

·        Evne til å arbeide selvstendig og i team.

·        Evne til nytenking.

·        Engasjement.

 

Ansettelsesvilkår:

 

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. 

·        Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.

·        Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling.

·        Arbeidssted for tiden ved avdelingens kontorer på Stavanger- eller Sandnes brannstasjon.

·        For stillingene gjelder at man må ha førerkort for bil, klasse B.

 
Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Ståle Fjellberg, tlf: 51502340 / 48160457 eller seksjonsleder Frode Strøm 51502349 / 90738544.

 

Søknadsfrist 01.05.2011:

 

Søknad og CV, med avskrift av vitnemål og attester, sendes Brannvesenet Sør - Rogaland IKS, Jærveien 107, 4318 Sandnes.

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann