Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNMESTER

Arbeidsgiver: Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen
Søknadsfrist: 01.05.2011
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby, og Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB) er en sektor i MOVAR IKS. MIB med ca. 90 ansatte har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med ca. 71.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Flere opplysninger om MOVAR IKS finnes på www.movar.no.

Det er for tiden ledig 3 stillinger som

BRANNMESTER

i MIBs beredskapsavdeling. To av stillingene medfører arbeid i døgnkontinuerlig turnus med Mosseregionen brannstasjon som tjenestested ved tiltredelse. Den tredje stillingen medfører arbeid i dagtids turnus med Vestby brannstasjon som tjenestested ved tiltredelse. Beredskapsavdelingen ledes av avdelingssjef beredskap, og overbrannmester i beredskapsavdelingen er brannmesterens nærmeste overordnede.

Ved utvelgelse av personell til stillingene vil det bli lagt vekt på den enkelte søkers

·         personlige egnethet

·         skriftlige og muntlige fremstillingsevne

·         kompetanse innen undervisning og bruk av elektroniske hjelpemidler som arbeidsverktøy

·         kompetanse innen planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsoppgaver

·         fokus på egen og andres utvikling og forbedring

·         samlede kompetanse innen fagområdet som skal dekkes i stillingsfunksjonen

·         oppfatning av lojalitet, ledelse, etterrettelighet og egen erfaring som leder

·         evne og vilje til samarbeid og løsning av oppgaver

·         kunnskap om ulike parter den kommunale brann og redningstjenesten samarbeider med

Det må oppgis om søknad gjelder stilling i døgnkontinuerlig turnus, dagtids turnus eller begge.

 

Det er i samråd med ansatte utarbeidet ansettelseskriterier. Disse vil sammen med stillingsinstruks, være gjeldende ved ansettelse.

Stillingene lønnes for øyeblikket slik:

·         Brannmester i døgnkontinuerlig turnus med årlig grunnlønn kr. 400.000,-, og med tillegg for ubekvem arbeidstid med årlig beløp kr. 60.008,-

·         Brannmester i dagtids turnus med årlig grunnlønn kr. 405.000,-.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, med månedlig trekk på 2 % av lønn.

 

Ansatte i MOVAR IKS inngår i tjenester som dekkes av velrenommert bedriftshelsetjeneste i forhold til de ulike stillingenes arbeidsområde. Ansatte gis mulighet til å leie bedriftshytte etter søknad.

 

Søknad med kortfattet CV, sendes pr e-post til [email protected] eventuelt pr post til MIB, postboks 716, 1509 Moss. Søknad merket "brannmester", må for å bli vurdert være MIB i hende innen 1. mai 2011.

 

Kvalifiserte søkere vil få tilsendt en kopi av ansettelseskriterier og stillingsinstruks, samt en oppgave som skal presenteres dersom søkeren innkalles til intervju. Dette for å belyse kapasitet og evner i forhold til ledelse av et vaktlag, også utenom hendelser.

 

Spørsmål kan rettes til Avdelingssjef beredskap Rune Larsen tlf 69 24 78 78

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann