Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

3 NYE MEDARBEIDERE

Arbeidsgiver: Ålesund brannvesen KF
Søknadsfrist: 02.09.2011
 

Ålesund brannvesen KF søker nye medarbeidere

Ålesund brannvesen KF er organisert som et kommunalt foretak eid av Ålesund kommune og med eget styre. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. Vi er i dag ca 65 medarbeidere som har et overordnet mål rettet mot å forebygge branner, samt å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker. Vi søker etter nye medarbeidere som sammen med oss vil arbeide mot dette målet.

 

Er du en person som er positiv, har ”stå på vilje”, er utadvendt, liker å jobbe med/for mennesker og som tar utfordringer? Vi søker nå etter nye medarbeidere som har disse egenskapene.

 

 

Følgende stillinger er ledige:

 

Avdelingsleder Beredskap (stilling nr. 11/3061)

 

Da vår avdelingsleder beredskap slutter etter oppnådd pensjonsalder, er stillingen ledig for snarlig tiltredelse. Beredskapsavdelingen er den største avdelingen i foretaket med tre virksomhetsområder og til sammen 46,6 stillinger.

 

Arbeidsoppgaver:

Som avdelingsleder vil din viktigste oppgave være rettet mot å koordinere og utvikle avdelingen og fagområdet. Som avdelingsleder har du faglig og administrativt ansvar for at beredskapen fyller gjeldende krav i henhold til lover og forskrifter og godkjente brannordning. Avdelingsleder har det daglige fag-, personal- og budsjettansvar for beredskapen og rapporterer til brannsjefen. Avdelingslederen inngår i brannvesenets lederteam.

 

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

-          Gode samarbeidsevner

-          Engasjement og interesse

-          Løsningsorientert

-          Selvstendig

-          Lojal

-          Utadvendt

-          Gode presentasjons- og kommunikasjonsegenskaper

-          Empati

 

Ønskede kvalifikasjoner:

·         Tilfredstille myndighetenes krav i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften) Jfr § 7-8.

·         God kjennskap til/forståelse av lover og forskrifter innefor stillingens arbeidsområde spesielt og øvrig lovgiving generelt.

·         Gode lederegenskaper, initiativ og evne til å motivere og inspirere i team.

·         Dokumenterte lederegenskaper/- erfaring (Økonomi, regnskap, budsjett og personalbehandling).

·         Politiattest (ved tilbud om stilling).

·         Helseattest (ved tilbud om stilling).

·         Førerkort kl C og sertifikat for utrykningskjøring (kode 160).

·         God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

·         Gode datakunnskaper.

 

Avdelingsleder inngår i en overordnet operativ vaktordning (hjemmevakt) med vakt hver 5 uke.

 

Solid erfaring fra beredskapsrelatert arbeid kan kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner.

 

Lønn etter avtale. God pensjonsordning.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt brannsjef Geir Thorsen, 70 16 32 10 / 90 54 82 89 eller avdelingsleder beredskap Børre Kenneth Thorsen, 70 16 32 20 / 99 32 50 57.

 

 

Branningeniør/branninspektør (stilling nr. 11/3062)

 

Forebyggende avdeling har ledig 1 stilling (100 %) som branninspektør/branningeniør. Stillingen har sitt arbeid innen forebyggende avdeling i Ålesund brannvesen KF og i DIB (Det Interkommunale Brannvernsamarbeid mellom Ålesund brannvesen og 6 nabokommuner). Samarbeidet er regulert gjennom avtaler som for tiden er under reforhandlinger. Stillingen som branninspektør/branningeniør er knyttet til både beredskap og forebyggende arbeid. Vi søker etter en person som kan være med på videreutvikling av det interkommunale samarbeidet og forebyggende avdeling i Ålesund brannvesen. Forebyggende avdeling består av tilsyn, feiing og DIB og har totalt 16 stillinger. DIB har for tiden 2,5 stillinger.

 

Arbeidsoppgaver:

·         Tilsyn særskilte brannobjekt etter HMS- og brannlovgivningen.

·         Tilsyn i risikoobjekter, herunder tilsyn av farlig vare.

·         Informasjonsarbeid og holdnings skapende arbeid rettet mot risikogrupper.

·         Kontroll/vedlikeholdsoppgaver på biler og brannvernmateriell i DIB kommunene.

·         Delta i gjennomføringen av lovpålagte øvelser i DIB kommunene.

·         Andre oppgaver innenfor Ålesund brannvesen sitt virksomhetsområde.

 

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

-          Gode samarbeidsevner

-          Engasjement og interesse

-          Løsningsorientert

-          Selvstendig

-          Lojal

-          Utadvendt

-          Gode presentasjons- og kommunikasjonsegenskaper

-          Empati

 

Ønskede kvalifikasjoner:

·         Tilfredstille kravene i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” (dimensjoneringsforskriften)§7-7. Søkere som mangler ingeniørkompetanse men tilfredsstiller krav etter § 7-6, vil evt bli vurdert ansatt som branninspektør.

·         Annen relevant erfaring/kompetanse innen byggrelaterte fag, HMS samt samfunnssikkerhet og beredskap kan kompensere for ovennevnte kvalifikasjoner. Det må i så fall påregnes videreutdanning ved Norges brannskole.

·         Erfaring fra beredskap og forebyggende arbeid.

·         Ønskelig med forebyggende kurs ved Norges brannskole.

·         Førerkort klasse BE og C.

·         Politiattest (ved tilbud om stilling).

·         Helseattest (ved tilbud om stilling).

·         God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

·         Gode datakunnskaper.
 

Lønn og arbeidsvilkår etter avtale. Arbeidstid er 37,5 timer uke. Stillingsinstruks er pt. under revidering.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt varabrannsjef /avdelingsleder forebyggende Johnny Stølen 70 16 32 24 / 91 51 22 25 eller teamleder Øystein Bjørkavåg 70 16 32 19 / 48 01 89 29.
 
 

Brigadeleder/brannmester (stilling nr. 11/3063)

 

I beredskapen er det ledig en 100% stilling som Brigadeleder/brannmester for snarlig tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver:

Brigadeleders arbeid består i å lede, koordinere og dyktiggjøre brigaden på 10 personer. Brigadeleder fungerer som utrykningsleder under aksjoner og har hovedansvar for begge brannstasjonene.

 

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

-          Gode samarbeidsevner

-          Engasjement og interesse

-          Løsningsorientert

-          Selvstendig

-          Lojal

-          Utadvendt

-          Gode presentasjons- og kommunikasjonsegenskaper

-          Empati

 

Ønskede kvalifikasjoner:

·         Ønskelig kompetanse er beredskapsutdanning trinn II, men minimum beredskapsutdanning trinn I (jf. Dimensjoneringsforskriftens § 7 – 7).

·         For stillingen gjelder Arbeidstilsynets krav for røyk – og kjemikaliedykkere.

·         Gode lederegenskaper, initiativ og evne til å motivere og inspirere i team.

·         Skikkethet og erfaring vil bli vektlagt.

·         Førerkort kl C og sertifikat for utrykningskjøring (kode 160).

·         Politiattest (ved tilbud om stilling).

·         Helseattest (ved tilbud om stilling).

·         God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

·         Gode datakunnskaper.

 

Lønn og arbeidsvilkår etter avtale. Arbeidstid er 42 timers uke i turnus. Det er boplikt i kommunen.

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt avdelingsleder beredskap Børre Kenneth Thorsen, 70 16 32 20 / 99 32 50 57 eller brigadesjef Vidar Bakke 70 16 32 16 / 97 73 31 77.

 

 

For alle stillingene kan vi tilby:

·         Gode arbeidsbetingelser i et hektisk men godt miljø.

·         Gode utviklingsmuligheter.

 

På grunn av personalgruppens sammensetning oppfordres kvinner og søkere med minoritetsbakgrunn til å søke.

 

Søknadsfrist for alle stillingene er  2. september 2011.

 

Søknadsprosedyrer:

·         Vi ber om at søknad sendes elektronisk (se ”Ledig stilling” på kommunens internettside). Har du ikke pc med internett-tilgang selv, har Servicetorget, 1. etasje, Ålesund rådhus, Aetat og de fleste bibliotek pc til utlån. Her kan du også få veiledning og hjelp om du skulle trenge det.

·         I en overgangsperiode godtar vi imidlertid skriftlig søknad, men da kommunens særskilte søknadsskjema benyttes. Skjemaet kan hentes i Servicetorget, 1. etasje, Ålesund rådhus, Aetat Ålesund, Ålesund bibliotek, rådhuset eller bibliotekfilialen, Moa helsehus. Det kan også lastes ned fra internettsida vår, eller ring tlf. 70 16 20 00.

·         Det skal sendes én søknad for hvert stillingsnr. det søkes på.

·         Det skal ikke sendes inn papirkopier av vitnemål og attester sammen med skriftlig søknad; disse skal først framvises i forbindelse med et eventuelt intervju. Søker kan også bli bedt om å sende inn rettkjent dokumentasjon i forkant av intervjuet.

·         Bekreftelsesbrev på mottatt søknad sendes ut rundt dato for søknadsfrist.

·         Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Kommunen kan vurdere om unntak fra offentlighet kan innvilges etter nærmere begrunnelse.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann