Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FEIERSVENN

Arbeidsgiver: Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen
Søknadsfrist: 08.09.2011
 

MOVAR IKS eies av kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby . Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) er en sektor i MOVAR IKS. MIB har ansvaret for brann- og redningsoppgavene i regionen med over 70.000 innbyggere. MIBs administrasjon er plassert på Mosseregionen brannstasjon i Moss. Flere opplysninger om MIB finnes på vår hjemmeside www.brann.movar.no.

 

MIB har ledig en 100 % stilling som:

 

·      Feiersvenn (feierseksjonen i forebyggende avdeling)

 

Vår forebyggende avdeling omfatter en tilsynsseksjon og en feierseksjon. Avdelingssjef for forebyggende avdeling, som også har funksjon som varabrannsjef, leder avdelingen med seksjonsleder forebyggende som NK og stedfortreder. De vanlige arbeidsområdene for feiersvenn vil være daglig utførelse av tjeneste knyttet til brannforebygging og vurdering av risikoreduserende tiltak gjennom feiing av og tilsyn med skorsteiner og ildsted, kurs-, øvelser og undervisning samt generell informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor innbyggere og lokalsamfunn. Når behovet er til stede kan det også bli aktuelt å utføre enkelte beredskaps-oppgaver. Gjennomføring av arbeidsoppgaver foretas med bakgrunn i både felles og selvstendig planlegging - under forutsetning av at gitte rammer og bestemmelser følges.

 

Ved ansettelse i stillingen vil vi legge vekt på søkere som oppfyller kvalifikasjonskrav som feiersvenn etter § 7-4 i dimensjoneringsforskriften, og det vil stilles som krav at søker minst har førerkort klasse B. Det er også viktig at den som ansettes har en personlig egnethet som passer inn i vår organisasjon og i stillingen for øvrig.

 

Tilsetting i MOVAR IKS skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. For stillingen gjelder lønn etter avtale, 6 måneders prøvetid og pliktig medlemskap i Moss kommunale pensjonskasse (2 % trekkes av lønn).
 

Ansatte har anledning til etter søknad å leie hytte tilhørende MOVAR IKS på gjeldende vilkår, og MOVAR IKS har avtale om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Flere opplysninger om MOVAR IKS finner du på www.movar.no.

 

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til varabrannsjef Per Henning Samuelsen på telefon 69 24 78 50/69 24 78 59 eller seksjonsleder forebyggende Hanne Berland på telefon 69 24 78 50/69 24 78 58 på hverdager mellom 08:00 og 15:00, eller ved å sende e-post til [email protected].

 

Skriftlig søknad med tilhørende CV sendes til Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen, Postboks 716, 1509 Moss eller til e-postadressen [email protected]. Frist for å levere søknad er 8. september 2011.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann