Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Østre Agder Brannvesen
Søknadsfrist: 09.10.2011
 

Ledig stilling som branningeniør/branninspektør

 

Arendal er vertskommune for Østre Agder Brannvesen (ØABV), som ble etablert 01.01.08. ØABV dekker fullt ut brannvesenets oppgaver i kommunene Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli – et område med ca 66.000 innbyggere og 8 brannstasjoner. ØABV drifter brannalarmsentral for hele Agder, og akutt-forurensningsberedskap for 8 kommuner i Aust-Agder. Fullt oppbemannet vil ØABV ha 65 heltidsstillinger – fordelt på forebyggende avdeling,feieravdeling, alarmsentral, beredskapsavdeling og administrasjon. I tillegg kommer 125 deltids-brannmannskaper og 60 skogbrannreserver.

 
Østre Agder brannvesen har ledig 100 % stilling som branningeniør/branninspektør(saksbehandler etter brann- og eksplosjonsvernloven) til forebyggende avdeling i Østre Agder Brannvesen. Stillingen er ledig for tilsetting 02.01.2012, med forbehold om budsjettmessig inndekning i budsjett for 2012.

 
Det skal søkes elektronisk, søknadsskjema finnes på www.arendal.kommune.no. Kopi av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

 

Arbeidssted: Stasjon Arendal, Parkveien 8, 4838 Arendal.

Stillingstype: Fast stilling

Størrelse på stillingen: 100%

Tiltredelse: 02.01.2012

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker fortrinnsvis ingeniør med høgskoleutdanning som branningeniør, byggingeniør eller HMS-ingeniør (relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå i samsvar med § 7-6 i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen”). Kurs i forebyggende brannvern kan eventuelt tas etter tiltredelse. Det kreves førerkort klasse B og gode datakunnskaper vektlegges. Vi søker etter en utadvendt person som er selvstendig, resultatorientert, strukturert og har gode kommunikasjonsevner. Det vil bli lagt vekt på relevant praksis fra offentlig saksbehandling og kunnskap om brann- og eksplosjonsvernloven, forebyggendeforskriften og kjennskap til veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, samt gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.

 

Arbeidsoppgaver:

Hovedarbeidsområdet er tilsyn med særskilte brannobjekt/virksomheter/risikoobjekter og utarbeide rapporter med saksoppfølging, samt øvrig saksbehandling etter brann- og eksplosjonsvernloven. Delta på motivasjons- og informasjonstiltak om forebygging av brann. Videre kan det bli tillagt andre oppgaver innenfor ØABV`s virksomhetsområde, etter brannsjefens nærmere bestemmelse.

Tverrfaglig kompetanse skal være vår styrke og vi ønsker å ansette personer med ulik kunnskap og erfaringsbakgrunn.

 

Vi tilbyr:

Lønn i henhold til kommunens lønnsregulativ. 410 000 – 440 000. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer, herunder 2% pensjonsinnskudd i Arendal kommunale pensjonskasse. Den som ansettes må også framlegge tilfredsstillende helse- og politiattest av nyere dato.

 

Søknadsfrist: 09.10.2011

 

Kontaktperson: Avd.leder forebyggende Ove A. Frigstad, 37 01 38 81/90 75 0031

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann