Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINSPEKTØR

Arbeidsgiver: Sogn brann og redning IKS
Søknadsfrist: 20.01.2012
 
Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster. SBR IKS har sitt hovudkontor i Sogndal. Selskapet har p.t. 8 tilsette på heiltid og ca 110 deltidstilsette fordelt på 9 brannstasjonar/depot. Førebyggande avdeling har ansvar for tilsyn med ca 240 særskilte brannobjekt og feiing/tilsyn med ca 7 250 fyringsanlegg.

I tillegg til førebyggande og beredskapsmessige oppgåver i hht. brannlova er også delar av eigarkommunane sitt ansvar for byggetilsyn etter plan- og bygningslova lagt til selskapet.

Ynskjer du å bidra til at Sogn blir ein tryggare stad å bu har vi ledig 100% fast stilling som

FØREBYGGANDE PERSONELL (Branninspektør)
(2. gongs utlysing)

Sentrale arbeidsoppgåve;

 • ­Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekt og andre risikoobjekt og verksemder.
 • ­Gjennomføring av byggjetilsyn etter plan- og bygningslova
 • ­Utvikle samarbeidet og vere rådgjevar/rettleiar for eigarkommunane og eksterne samarbeidspartar innan branntekniske forhald.
 • ­Gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak om førebyggjande brannvern.
 • ­Det er moglegheit for deltaking i beredskapen avhengig av kvalifikasjonar og bustad.

Ynskjelege kvalifikasjonar;

 • Førebyggjande personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i førebyggjande brannvern (førebyggande kurs ved Norges Brannskole) og ha førarkort minimum kl B.

Det er aktuelt å tilsetje søkjar som ikkje tilfredstillar dei formelle kvalifikasjonskrava, men då må vedkommande gjennomføre nødvendig opplæring etter tilsetjing.

Er du interessert, men er i tvil om du har ein bakgrunn som kan vere aktuell, så ta kontakt.

Aktuell bakgrunn for å søkje;

 • Primært søkjer vi etter ingeniør eller person med teknisk fagskole innan eit relevant fagområde, men det kan også vera aktuelt å tilsetje ein person med bakgrunn som til dømes.;
 • ­Fagbrev og praksis innanfor eit relevant fagområde.
 • ­Annan relevant formell kompetanse og praksis.

Utover formell utdanning og relevant praksis vil det bli lagt vekt på;

 • ­Erfaring med bruk av aktuelle IKT-verktøy.
 • ­Gode munnlege og skriftlege framstillingsevner.
 • ­Personlig skikka, engasjert og interessert.
 • Evne til å arbeide både i team og sjølvstendig, strukturert og nøyaktig.
 • Vera fleksibel og ha evne til å skape gode relasjonar til både brukarar og medarbeidarar.

Du vil bli utfordra på å stille opp ved behov uavhengig av organisasjonsmessig tilknyting. Sogn brann og redning IKS er ei lita eining som krev at alle tilsette er fleksible og dreg lasset ilag.

Vi tilbyr;

 • Du kan forvente ein meiningsfull, utfordrande og allsidig kvardag i et ope og engasjert miljø. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, løn etter avtale og ei god pensjonsordning.

Informasjon;

 • Leiar førebyggande Kåre Egil Skjerven tlf 90 72 56 78
 • Brannsjef Hans-Morten Blikseth tlf 99 51 15 89.
Søknad på stillingane skjer gjennom å nytte det elektroniske søknadsskjemaet som ligg på www.sogndal.kommune.no.
 
Søknadsfrist 20. januar 2012
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann