Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/INSPEKTØR

Arbeidsgiver: Røyken Brann og redning
Søknadsfrist: 15.02.2012
 

LEDIG STILLING SOM BRANNINGENIØR/INSPEKTØR

VED RØYKEN BRANN OG REDING

Røyken kommune er en kommune under stor vekst og utvikling med underkant av 20 000 innbyggere. Røyken brann- og redning startet med kasernert styrke 1.5.2010 med 4 vaktlag i ny brannstasjon. I forbindelse med oppnådd pensjonsalder hos en kollega, ønsker vi å tilknytte oss en ny medarbeider på brannforebyggende avdeling i 100 % stilling.

Arbeidsoppgaver:

·         Tilsynsarbeid iht. HMS- og brannvernlovgivningen

·         Kurs og opplæring både internt og eksternt.

·         Informasjon og motivasjonsarbeid.

·         Andre oppgaver som blir bestemt av brannsjefen.

Det er ønskelig at søker kan ta arbeid i beredskapsavdelingen ved avvikling av ferie og ved sykdom.

 

Ønskelig kvalifikasjoner:

·         Branningeniør eller annen relevant utdanning og gjerne erfaring fra brannvesen.

·         Førerkortklasse C og 160

·         Gode IT kunnskaper

 

Tiltredelse: april/mai med 6 mnd. prøvetid.

Lønn etter avtale.

Svarfrist 15.02.12

Søknaden merkes med saks nr.12/17

Spørsmål kan rettes til Varabrannsjef Tom Folvik – tlf.nr  95047778
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann