Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

ALARMSENTRALOPERATØR

Arbeidsgiver: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
Søknadsfrist: 01.02.2012
 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) har i overkant av 200 ansatte, og er organisert som et interkommunalt selskap. Vårt hovedmål er å skape trygghet, sikkerhet og omtanke i våre eierkommuner.

 

ALARMSENTRALOPERATØR

 

Det blir 3 ledige stillinger ved Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS som alarmoperatør ved 110-sentralen. 2 stillinger er ledig snarest. 1 stilling er ledig fra 1.september 2012. Arbeidstiden på sentralen er organisert som helkontinuerlig turnus med et gjennomsnitt på 33,6 t/u.

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter personer som har yrkesutdanning som brannkonstabel og har utdannelse etter § 7-5 i dimensjoneringsforskriften (operatør på nødalarmeringssentral). Andre søkere som ikke tilfredsstiller kravene i § 7-5 kan komme i betraktning.

 

Tjenesten er operativ og er av selvstendig karakter. Det legges derfor stor vekt på systemansvar og evne til stressmestring, samt å kunne opptre ansvarsbevisst og korrekt ovenfor publikum og andre samarbeidspartnere. Videre legges det stor vekt på god muntlig og skriftlig formuleringsevne og god innsikt/interesse for data. Politiattest må legges fram.

 

Den som ansettes må forplikte seg til å gjennomføre utdanningsplan for å tilfredsstille kvalifikasjonsbestemmelsene i “Forskrift  om organisering og dimensjonering av brannvesen” for alarmsentraloperatør.

 

Lønn etter avtale, samt vakttillegg i henhold til tariffavtalen

Tilsettingen skjer forøvrig i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

 

Søknad med kortfattet CV sendes til Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, v/brannsjefen, Kirkevegen 75, 2409 Elverum.

 

Søknadsfrist 1. februar 2012.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos avdelingsleder Odd Jonny Brænd på  tlf. 466 96 073 eller brannsjef Nils Erik Haagenrud på tlf. 909 85 642.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann