Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEDER FOREBYGGENDE BRANNVERN

Arbeidsgiver: Eidsvoll kommune
Søknadsfrist: 18.06.2004
 

Eidsvoll kommune

Eidsvoll brannvesen er et deltidsbrannvesen med helkontinuerlig vaktordning, bestående av 24 mannskaper og befal fordelt på 4 vaktlag. Det er inngått en samarbeidsavtale med nabokommunen Hurdal om felles brannsjef, felles avdelingsledelse, felles tilsynspersonell og felles overordnet vakt. Dimensjoneringsgrunnlaget utgjør 21000 innbyggere. Det er til sammen 5 faste stillinger i brannvesenet og 4 i feiervesenet.

 

Seksjon for brannvern har ledig stilling som

 

avdelingsleder

 

forebyggende brannvern

 

Hovedoppgaver:

§         Ledelse og planlegging av det brannforebyggende arbeidet
i 2 kommuner

§         Overordnet ledelse av feiertjenesten

§         Tilsyn i særskilte brannobjekter og oppfølging av tilsynsrapporter

§         Bistå byggesaksavdelingen i brannteknisk saksbehandling

§         Opplæring, motivasjon- og informasjonsarbeid

§         Saksbehandling innenfor brannfarlig og eksplosiv vare

§         Mulighet for deltakelse i beredskapsstyrken, fortrinnsvis som overordnet vakt

Kvalifikasjoner:
Det er ønskelig at søkeren har erfaring fra brannforebyggende arbeid. Kvalifikasjoner for øvrig ihht. § 7-9 Leder for forebyggende avdeling i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Søkere med manglende formell kompetanse må påregne å gjennomføre kurs i forebyggende brannvern ved Norges brannskole. Personlige egenskaper vil tillegges stor vekt ved ansettelse.

 

Den som tilbys stillingen må framlegge tilfredsstillende politiattest og helseattest fra kommunens egen bedriftslege. Dersom internt opprykk kan en stilling som tilsynspersonell – branninspektør bli ledig.

 

Vilkår:

Lønn etter avtale. Deltakelse i beredskapsstyrken godtgjøres særskilt. 

 

Tilsetting i kommunen skjer på de lønn- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, tariffavtale og reglement. Søkeren må disponere egen bil. Godtgjørelse etter kommunens reiseregulativ. Ved deltakelse i beredskapsstyrken er det krav til bosted i en nærmere avgrenset del av kommunen. Avdelingslederen ansettes i kommunen som sådan, og endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted kan forekomme. Kommunen kan være behjelpelig med bolig.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til brannsjef John Arne Karlsen tlf 63 924831 eller mobil 957 21380. Søknad med CV sendes Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 EIDSVOLL eller [email protected]
innen 18.06.2004.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann