Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

AVDELINGSLEDER BEREDSKAP

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør- Rogaland IKS
Søknadsfrist: 25.03.2012
 

Brannvesenet Sør- Rogaland IKS sitt formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene. Selskapet eies av følgende 9 kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg. Rennesøy, Kvitsøy, Klepp, Time og Gjesdal.

Flere opplysninger om selskapet og organisasjon finnes på www.brannsr.no

AVDELINGSLEDER BEREDSKAP

Vår avdelingsleder for beredskap skal over i pensjonistenes rekker. Den ledige stillingen som leder beredskap er en spennende, omfattende og krevende lederstilling i ett av landets største brannvesen. Vi tilbyr et bredt ansvarsområde med aktivitet døgnet rundt - året rundt - og et travelt arbeidsmiljø med høye krav til den enkelte.

ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDE 
Avdelingsleder er ansvaret for drift av beredskapsavdelingen. Han/hun skal ivareta personal- og arbeidsgiveransvaret og sørge for at arbeidet blir utført effektivt og rasjonelt i forhold til gitte målsettinger.

Avdelingsleder beredskap rapporterer direkte til Brann- og redningssjef og sitter i sjefens ledergruppe.

KOMPETANSEKRAV

 • Leder for beredskapsavdeling skal ha gjennomført beredskapsutdanning III ved Norges brannskole eller være villig til å ta dette ved første anledning og ha:
 • Utdanning som sivilingeniør/ingeniør fra universitet/høgskole, eller annen relevant universitets-/høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå eller kvalifikasjoner som  utrykningsleder i heltidsbrannvesen
 • God forståelse av oppgavene til kommunenes brann- og redningstjeneste herunder brann, redning, farlig gods, teknisk rednings mv.
 • Ledererfaring
 • Grundig kjennskap til planleggings- og styringsverktøy mht. mål- og resultatstyring, HMS-arbeid, budsjettstyring m.v.
 • Interesse for arbeid med planer, beredskapsplanverk.
 • Gode kunnskaper om samband og IKT-utstyr m.m.
PERSONLIGE EGENSKAPER 
Vi søker en person som foruten gode lederegenskaper har evne til å se - og handle i samsvar med – brann- og redningsselskapets samlede behov og mål. Denne egenskapen er meget sentral og blir betydelig vektlagt ettersom en viktig del avdelingsleders oppgave er å drive en effektiv beredskapsledelse med høy kvalitet og optimal utnyttelse av selskapets tilgjengelige ressurser.

Brannvesenets visjon er "Sammen for en trygg og sikker framtidog avdelingsleder må ha sterk fokus på dette.

Vi ønsker oss en leder med stå-på-vilje, et romslig sinn og godt humør som sier det han/hun mener og mener det han/hun sier. Lederen må være motivert for å lede - også under krevende forhold og trange rammer.

For øvrig vil følgende egenskaper bli vektlagt:

 • Være samfunnsorientert, ha evne til nytenking og helhetlig tenking for brannvesenets drift og ha grundig forståelse av selskapets organisasjon og styringssystemer
 • God til å behandle medarbeidere, være en tydelig leder og motivere andre
 • Samarbeide godt på alle nivåer, men også kunne arbeide selvstendig og alene
 • Kunne arbeide målrettet og resultatorientert
 • Ha evne til å prioritere - og nedprioritere
 • Være strukturert og analytisk
 • Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner
 • Bør og beherske engelsk skriftlig og muntlig
 • Være ansvarsbevisst og fleksibe
 • Kunne arbeide under høyt press
 • Ha interesse for å utarbeide og utvikle operativt planverk
 • Erfaring fra undervisning

Lønn etter avtale. God pensjonsordning i KLP.

Det er krav om plettfri vandel og det kreves politiattest.

På bakgrunn av personalpolitiske mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn om å søke stillingen. 

SPØRSMÅL

For nærmere informasjon om stillingen kontakt brann- og redningssjef Henry Ove Berg på telefon 51 50 22 00 eller personalsjef John Haakon Wendt på telefon eller 481 93 643.

SØKNADSFRIST

Vi ber om at søknad med CV blir sendt elektronisk til vårt postmottak, [email protected] innen 25.3.12. De som innkalles til intervju må kunne fremlegge referanser.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann