Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

OVERBRANNMESTER VED TILSYNSSEKSJONEN

Arbeidsgiver: Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV)
Søknadsfrist: 13.06.2012
 

Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) er et interkommunalt selskap, eid av Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Hovedstasjonen ligger i Drammen. Vi har forebyggende- og beredskapsansvar i eierkommunene og er sekretariat for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Buskerud. Selskapet skal være pådriver for arbeidet med samfunnssikkerheten i eierkommunene. Vi skal yte trygghet og sikkerhet til 148 000 innbyggere. 225 dyktige medarbeidere (hel- og deltid) fordelt på 9 brannstasjoner sørger for dette. DRBV skal være blant de ledende brannvesen i Norge.

 

Til en utfordrende og spennende jobb ved forebyggende avdeling søker vi:

 

Overbrannmester ved tilsynsseksjonen

 

Ønskede kvalifikasjoner:

·         Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøyskole, annen relevant utdanning eller særskilt utdanning på samme nivå, eller

·         Yrkesutdanning som brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn 1, eller

·         Fagutdanning som feiersvenn

·         Annen relevant utdanning og yrkeserfaring kan være aktuelle for stillingen.

 

Det vises for øvrig til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-6.

 

Det vil for øvrig bli lagt vekt på:

·         God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

·         Gode kunnskaper i og erfaring fra bruk av IKT som verktøy og bruk av Microsoft Office programmer

·         Kunnskap om og erfaring fra prosjektarbeid

·         Komplementære ferdigheter til brannteknisk miljø

·         Teamarbeid og selvstendig strukturert arbeid

 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte:

·         Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter og andre risikoobjekter med påfølgende saksbehandling

·         Motivasjons- og informasjonstiltak om forebyggende brannvern

·         Prosjektarbeid innen fagområdet

·         Andre oppgaver innenfor DRBVs virksomhetsområder

 

Tilsettingen skjer etter gjeldende lover og reglement og så snart som praktisk mulig. Lønn etter avtale med gode offentlige pensjonsvilkår.

 

For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.

 

For ansettelse kreves gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Denne må framlegges før tilsetting i stillingen.

 

Nærmere opplysninger v/ leder for tilsynsseksjonen, Per Døviken tlf. 32 27 73 62/ 936 28 280

 

Skriftlig søknad med CV sendes Drammensregionens brannvesen IKS, Langesgt. 11, 3044 Drammen innen 13.6.2012.
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann