Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNINGENIØR/INSPEKTØR

Arbeidsgiver: Hemsedal og Gol brann- og redningsteneste
Søknadsfrist: 09.07.2004
 

Hemsedal og Gol brann- og redningsteneste

HGBR er i dag organisert som et interkommunalt brannvesen med base i Gol. F.o.m. 01.01.2005 vil vi etablere oss som et nytt IKS på Torpomoen i Ål der deltakerkommunene blir Hol, Ål, Gol og Hemsedal. Dette forutsetter positiv politisk behandling i høst 2004. Forebyggende avdeling dekker pr d.d. kommunene Ål, Hemsedal og Gol. HGBR har i dag 4 helttidsansatte og 36 delttidsansatte (beredskap) og vi søker nå etter en

branningeniør/inspektør

i hel stilling. Arbeidsoppgaver vil primært være brannsyn av særskilte brannobjekt med tilleggsoppgaver som kurs, øvelser, beredskapstjeneste m.m. Det vil være aktuelt å delta som mannskap/befal ved en av våre to brannstasjoner.

Krav til søker:                                

  • skal tilfredsstille krav til utdannelse, jfr. dimensjonerings-forskrift § 7-6
  • må ha god kjennskap til EDB som arbeidsverktøy.
  • må kunne arbeide selvstendig og strukturert

Søkere uten godkjent utdanning kan søke, men må være villige til å ta nødvendige kurs ved Norges brannskole etter tilsetting.

Tilsetting skjer på de vilkår som går frem av lover, reglement og tariffavtaler. Lønn etter avtale. Pliktig pensjonsordning, 2 % av reg. lønn. Prøvetid på 6 mnd. Nærmere opplysninger om stillinga får en ved å henvende seg til brannsjef Dag Botnen på tlf. 32 02 92 30 eller 9777 9444.

Søknad med cv sendes til: Hemsedal og Gol brann- og redningsteneste, 3550 GOL innen 09.07.04.
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann