Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

UNDERBRANNMESTER

Arbeidsgiver: Ringsaker brannvesen
Søknadsfrist: 15.06.2012
 
Brann - underbrannmester 100 % stilling

Ringsaker brannvesen er et kommunalt brannvesen som sørger for brannberedskapet i Ringsaker kommune ved hjelp av de 4 brannstasjonene på Nes, Mesnali, Moelv og Brumunddal. På alle stasjonene er det deltidsansatte mannskaper. På Brumunddal brannstasjon i tidsrommet kl 8-15.30 på hverdagene utgjør et heltidsansatt vaktlag med en brannmester og 3 underbrannmestere vaktberedskapen (dagkasernering). De samme personene må også delta i en 4-delt vaktturnus utenfor normalarbeidstiden som utrykningsleder for hvert sitt vaktlag med deltidsansatte mannskaper.

Vi søker
100 % stilling som underbrannmester knyttet til Brumunddal brannstasjon er ledig fra 1. august 2012. Med stillingen følger også en 1,78 % deltidsstilling som brannformann ledig fra samme dato.

Arbeidsoppgaver for daglaget
Sørge for vaktberedskapen ved Brumunddal brannstasjon i normalarbeidstiden, og kunne rykke ut på 90 sekunder.
Planlegge og gjennomføre øvelser og opplæring for brannvesenets mannskaper, samt det offentlige og private markedet.
Utføre praktiske arbeidsoppdrag brannvesenet tar på seg.
Holde orden og sørge for vedlikehold av brannvesenets materiell og bygninger.

Kvalifikasjoner
Det kreves:
Må ved tiltredelse bo innenfor en oppmøtetid på maksimalt 4 minutter fra Brumunddal brannstasjon.
Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling.
Være strukturert og ryddig.
Beredskapsutdanning trinn 1 og 2 som ev. må tas etter tiltredelse.
Førerkort klasse C og BE med kode 160.
Må være godkjent og kunne fungere som røykdykker.
Må være villig til å gjennomføre, samt bestå, fysiske og psykiske tester.
Må kunne lett kommunisere med mannskapene og publikum.
Må delta i 4-delt vakttjeneste som utrykningsleder utenfor normalarbeidstiden (egen stilling).
 
Vi ønsker:
Det er ønskelig med relevant fagbrev, gjerne kompetanse innen kjøretøy, feiing eller hydraulikk og minst befalskurs 1 ved ansettelse. Ved ansettelse ser vi det også som en fordel at bakgrunnen til den som ansettes er noe forskjellig fra de øvrige på laget (for eksempel kompetanse, alder og kjønn).

Annet
Lønn i henhold til gjeldende avtaler.
 
Den som innstilles til stillingen må før tiltredelse kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest.
 
Vi oppfordrer til å levere søknad elektronisk via kommunens adresse: www.ringsaker.kommune.no under ledige stillinger. Ta kontakt og vi er gjerne behjelpelige dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.
 
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom den offentlige virksomheten mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Søknadsfrist 15.06.2012, Utlyst dato 31.05.2012, Vårref 20120224
 
Kontaktpersoner
Ragnar Sund, Brannsjef, 62335236, 95200402, [email protected]
Morten Gunnar Øvern, Branninspektør, 62335235, 48228600, [email protected]
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann