Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

OVERBRANNMESTER/NK FOR MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF

Arbeidsgiver: Møre og Romsdal 110-sentral KF
Søknadsfrist: 17.09.2012
 

Møre og Romsdal 110-sentral KF (M&R 110) er et kommunalt foretak, eid av Ålesund kommune. M&R 110-sentral KF er alarmsentral for Møre og Romsdal og er lokalisert på brannstasjonen i Ålesund. M&R 110 er bemannet med 15 kvalifiserte operatører og 1 teknikker i hht. ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” § 7-5 og ledes av en avdelingsleder. M&R 110 sentral skal være utrykningspersonellets støttespiller under enhver aksjon. Sentralen ønsker å skape best mulig trygghet - for enkeltindividet - for lokalsamfunnet og for fylket.

Er du en person som er positiv, har ”stå på vilje”, er utadvendt, liker å jobbe med/for mennesker og som tar utfordringer? Vi søker nå etter en ny medarbeider som har disse egenskapene. Som en styrking av Møre og Romsdal 110-sentral KF søker vi etter:

Overbrannmester/NK for Møre og Romsdal 110-sentral KF (12/5512)


100 % fast stilling.

Som overbrannmester/NK vil du være delaktig i driften av sentralen. Stillingen har nestlederfunksjon for avdelingen, og rapporterer direkte til avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Koordinator i daglig tjeneste.
 • Gjennomføre og tilrettelegge for øvelser og opplæring.
 • Utadrettet arbeid opp mot kommunene i Møre og Romsdal.
 • Medansvar for at sentralen har gode rutiner og er oppdatert på, og drifter etter gjeldende lover og regler.
 • Sentral bidragsyter i forhold til implementering av Tetra (Nytt nødnett).
 • Eventuelt delta i vaktturnus i ferieperioden og ved annet behov.

Personlig egenskaper som vil bli vektlagt:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Engasjement og interesse.
 • Løsningsorientert.
 • Selvstendig.
 • Lojal.
 • Utadvendt.
 • Gode presentasjons- og kommunikasjonsegenskaper.
 • Empati.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God kjennskap til/forståelse av lover og forskrifter innenfor stillingens arbeidsområde spesielt og øvrig lovgiving generelt.
 • Politiattest (ved tilbud om stilling).
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Erfaring i fra brann- alarmmottak eller beredskapsarbeid.
 • Gode datakunnskaper.

Følgende tilleggskvalifikasjoner vektlegges:

 • Erfaring/kompetanse med alarmmottakere og automatiske alarmer.
 • Kunnskap om Nødnett/Tetra.
 • God evne til å takle stressende arbeidssituasjoner.
 • Gode engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø med faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Egnethet til stillingen vektlegges.

Den som ansettes kan bli pålagt etter- og videreutdanning.

Lønn og arbeidsvilkår etter avtale. Gode pensjonsordninger. Arbeidstid er 37,5 timer uke. Stillingen har uniformsplikt.

Det må påregnes en del reisevirksomhet.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Kontakt avdelingsleder Torfinn Vingen tlf. 70 16 32 23/970 14 452.

Søknadsfrist: 17. september 2012.

Søk stilling

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann