Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

ALARMSENTRALOPERATØR

Arbeidsgiver: Alarmsentralen 110 Telemark
Søknadsfrist: 06.09.2012
 

Alarmsentralen 110 Telemark betjener mottak av meldinger om brann og ulykke fra befolkningen i Telemark Fylke over nødnummer 110, og sørger for at tilstrekkelig innsatsstyrke alarmeres. Dekningsområdet er på 15 299 km² og har ca. 167 000 innbyggere. Alarmsentralen utalarmerer 9 brannvesen fordelt på 21 brannstasjoner.

110-Telemark er et interkommunalt samarbeid i henhold til Kommunelovens § 27 med Skien kommune som vertskommune fra 1. januar 2004. Som vertskommune har Skien ansvaret som arbeidsgiver. Alarmsentralen har totalt 15 ansatte. 12 operatører sikrer kontinuerlig 2-manns betjening.

 

Det er ledig fast 100 % stilling som alarmsentraloperatør med 6-skifts ordning.

 

Betingelser

Stillingen innebærer normalt helkontinuerlig skift med gjennomsnitt 33,6 t/uke arbeidstid i 6-skiftordning, hvor skiftplanen avgjøres etter drøftinger i henhold til ordinære regler.
 
Lønn 379.000,- pluss skift og ulempetillegg. Pensjonsbetingelser: Iht. regler for Skien kommunale pensjonskasse.

 

Stillingen er ledig med tiltredelse ca. medio november 2012.

Søknadsfrist: 6. september 2012.

 

Søknader skal minst inneholde:

¨ utfylt søknadsskjema, se www.skien.kommune.no, klikk på Ledige stillinger

¨ orginaler vitnemål/attester medbringes på evt. intervju

¨ (andre dokumenter vil intervjuutvalget be om dersom det finner det formålstjenlig)

 

Nærmere opplysninger fås ved henv. til overbrannmester Ann Kristin Knutsen, 468 93 550.

Besøk gjerne Alarmsentralens hjemmesider: www.110telemark.no
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann