Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Nesset kommune
Søknadsfrist: 03.10.2012
 
Ledig stilling som brannsjef i Nesset kommune
 

Nesset kommune har ledig stilling som brannsjef. Stillingen har det daglige lederansvaret for brann- og feiervesenet og er organisasjonsmessig underlagt enhetsleder på Teknisk drift.

 

Kommunens brann- og redningsvesen er et deltidsbrannvesen. Nesset kommune har 2 brannstasjoner – hovedbrannstasjonen i Eidsvåg, samt understasjon i Eresfjord. Det er totalt 16 ansatte ved hovedbrannstasjonen. Ved hovedbrannstasjonen, er det 5 utrykningsledere som inngår i 5-delt vaktordning. Det er ikke etablert vaktordning for øvrige mannskaper.

I tillegg til å være brannsjef er følgende arbeidsoppgaver underlagt stillingen:

·         leder forebyggende avdeling

·         leder beredskap

·         tilsyn med særskilte brannobjekt

·         vedlikehold av materiell og utstyr

Brannsjefen må påregne å inngå i vaktordningen som utrykningsleder, og det er derfor krav til bosted innenfor Eidsvåg-området.

 

Kvalifikasjoner

Vi søker en engasjerende og tydelig leder som jobber selvstendig og som har vilje og evne til å ta ansvar. Den som ansettes må ha kvalifikasjoner i samsvar med §7-11 i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen for kommune med inntil 20 000 innbyggere. I tillegg stilles det krav om yrkesutdanning i forebyggende brannvern, i henhold til §7-9.

 

Personlige egenskaper og god faglig kompetanse vil også tillegges stor vekt ved ansettelse. Det vil også bli lagt stor vekt på god framstillingsevne og tilstrekkelig datakunnskap. Førerkort klasse B og helseattest kreves.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Ellen Undseth på tlf 951 43 780 eller brannsjef Bjarne Bakken 911 01 106.

 

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger. Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov. Søknaden sendes elektronisk via kommunens hjemmeside. Søknadsskjema danner grunnlag for den videre prosessen, derfor er det viktig at denne blir nøyaktig utfylt. I utgangspunktet er alle søknader til offentlige stillinger offentlig når søkerfristen er ut.

 

Søknadsfrist 03.10.12

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann