Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

UNDERVISNING BEREDSKAPSLEDELSE

Arbeidsgiver: Norges brannskole
Søknadsfrist: 30.09.2012
 

Undervisning beredskapsledelse - Norges brannskole

Norges brannskole (NBSK) er den nasjonale utdanningsinstitusjonen for kommunalt brann- og feierpersonell. Skolen har også opplæringsansvar for brann- og redningspersonell ved landets flyplasser, samt personell knyttet til oljevern/strandsoneberedskap. Skolen har ca. 50 ansatte og er kvalitets- og miljøsertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001.Skolen ligger i naturskjønne omgivelser i Tjeldsund i Nordland. Det er 15 km til Harstad/Narvik lufthavn Evenes og ca 45 km til Harstad. NBSK er faglig og administrativt underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Undervisningsseksjonen består av 30 ansatte som har ansvaret for gjennomføring, videreutvikling og administrering av NBSKs utdanningsaktivitet. Tre av disse er tilknyttet fagområdet ledelse og kommunikasjon, som er sentrale elementer i beredskapsorganisjonens evne til å løse sine oppdrag. Konklusjonene i 22.-julikommisjonens rapport viser med all tydelighet viktigheten av god ledelse og kommunikasjon innad i og mellom nødetatene. Innføring av nytt nødnett som ledelsesverktøy står sentralt i dette arbeidet.

Vi har et fagmiljø med stor yrkesstolthet og en utpreget teamfølelse. Hos oss vil du finne varierte arbeidsoppgaver i et godt faglig og sosialt miljø. Vi ser etter deg som er inspirerende og har god formidlingsevne, og som jobber målbevisst og strukturert for å bidra til virksomhetens resultatoppnåelse. Vi ser for oss at du har hatt ledende stillinger, gjerne fra beredskapsorganisasjoner. Du brenner for å dele dine erfaringer og kunnskap med andre. Din vilje og evne til nytenkning vil være et viktig bidrag til videreutvikling av NBSK.

Referansenr: NBSK 02/2012 Søknadsfrist: 30.09.2012
Kontaktinfo:
Roar Johansen Direktør 76919054
Hans Mikelborg Seksjonssjef UV 76919053
 
Arbeidsoppgaver
 • innarbeide moderne ledelsesprinsipper i opplæringen av beredskapspersonell
 • videreutvikling av fagfeltet beredskapsledelse
 • integrere nytt nødnett som et ledelsesverktøy i beredskapsorganisasjonen
 • kursplanlegging og kursledelse
Personlige egenskaper
 • inspirerende og med god formidlingsevne
 • evne til å omsette praktisk, operativ erfaring inn i en undervisningssituasjon
 • faglig integritet og evne til å stille spørsmål og tenke nytt
 • målrettet, strukturert og kvalitetsbevisst
 • samarbeidsvillig og selvgående

  Generelle opplysninger
  DSB vektlegger å sikre mangfold med hensyn til kjønn, alder og etnisk bakgrunn i sin rekruttering.

  I henhold til Offl. § 25 kan søkerlister bli offentliggjort.

Arbeidssted
 • Tjeldsund, Nordland
 
Kvalifikasjoner
 • utdanning på høgskole-/universitetsnivå og erfaring fra ett eller flere av følgende områder: ledelse og organisasjon, operativ ledelse, brann- og redningstjeneste, skadesteds- og katastrofearbeid, alarmsentral
 • undervisningserfaring er en fordel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Vi tilbyr
 • gode muligheter for å påvirke fremtidens utøvelse av ledelse innen brann og redning
 • varierte arbeidsoppgaver med stor grad av frihet og fleksibilitet
 • positivt, engasjert og flerfaglig miljø
 • kompetansebyggende kurs innen brann/redning og pedagogikk
 • avlønning som seniorrådgiver(1364)
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Tilskudd til dekning av flytte-/pendlerutgifter
 • Hjelp med å skaffe bolig
Andre opplysninger
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann