Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEF

Arbeidsgiver: Øvre Romerike Brann og Redning IKS
Søknadsfrist: 25.10.2012
 

Øvre Romerike brann og redning IKS er under etablering som et heleid interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Selskapet skal være operativt våren 2013.

 

Selskapet er basert på en sammenslåing av GRIB IKS med de kommunale brannvesen i Eidsvoll, Hurdal og Nes.

 

De 6 kommunene på Øvre Romerike skal, når det nye selskapet er etablert, utgjøre en helhetlig brannvernregion med et areal på 2.056 km2 og ca. 90.000 innbyggere.  Regionen er i sterk utvikling knyttet til befolkningsvekst, trafikkvekst og næringsetableringer.

 

Selskapet er p.t. organisert med brannstasjoner i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Selskapet disponerer ca. 140 stillinger, fordelt på heltids- og deltidsmannskap.  Selskapet vil ha et estimert budsjett på ca. 50 mill. kr.

 

Om stillingen

Brannsjefen vil ha det faglige og ledelsesmessige ansvar for at Øvre Romerike brann og redning IKS til enhver tid leverer brannfaglige tjenester av høy kvalitet til samtlige innbyggere, institusjoner og næringsliv i eierkommunene.

 

Brannsjefen skal, i tett dialog med styret, lede og utvikle selskapet i samsvar med de føringer som er lagt til den gjeldende selskapsavtale og eierstrategi.

 

Brannsjefen skal, gjennom delegert myndighet fra eierkommunene, forvalte kommunenes ansvar knyttet til brannvern og forvaltning av sitt ansvarsområde knyttet til forurensingsloven med hjemmel i statlige lovverk og kommunale vedtekter.

 

Brannsjefen skal inngå i overordnet vaktordning, jfr. dimensjoneringsforskriften § 5-6.

 

Kvalifikasjoner

Utdanning/erfaring

Det søkes etter en person som fyller de formelle krav i dimensjoneringsforskriften § 7-11 for brannsjef i region med mer enn 50.000 innbyggere:

 

«Brannsjefen skal ha gjennomført befalsutdanning trinn 3 og enten ha eksamen fra teknisk høgskole eller annen relevant universitets-/høgskoleeksamen, eller kvalifikasjoner som brannsjef i kommune eller region med inntil 50.000 innbyggere og minst 5 års erfaring som brannsjef»

 

Brannsjefen bør ha gjennomført kurs eller utdanning innen ledelse og økonomiforvaltning.

Ledererfaring fra brannvern eller annen virksomhet, og verv og oppgaver innenfor organisasjonslivet vil bli tillagt vekt.

 

Brannsjefen må møte helsekravene til utrykningssertifikat kode 160 og oppfylle kravene til uttømmende politiattest.

 

Personlige egenskaper

-          Kunne fylle rollen som en trygg og respektert leder for eierkommunenes brannvesen

-          Evne til å samhandle med styret og eierkommunene innenfor gjeldende vedtak, instruks og økonomiske ramme

-          Evne til å bygge en god bedriftskultur

-          Evne til å motivere medarbeidere til å levere tjenester av beste kvalitet

-          Evne til å håndtere utfordringer knyttet til de ansattes arbeidsmiljø

-          Evne til å se muligheter for en optimal brannordning på tvers av kommunegrensene

-          Evne til dialog og samhandling med politi og helsevesen

 

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

 

Utfyllende informasjon

-          Brannsjefen rapporterer til selskapets styre

-          Øvre Romerike brann og redning IKS vil ha sitt hovedkontor i Ullensaker kommune

-          Lønn og annen godtgjøring etter avtale

-          For ytterligere informasjon kan leder for interimsstyret, Helge Cato Skeie, kontaktes på tlf. 905 29 642 eller e-post [email protected]

-          Elektronisk søknad med vedlegg, sendes til Øvre Romerike Utvikling v/direktør

-          Kurt-Gøran Adriansen på mailadresse: [email protected]

-          Eventuelt kan søknad på papir sendes til:

Øvre Romerike Utvikling – att. Kurt-Gøran Adriansen

Tunvegen

Sør-Gardermoen Kultur- og Næringspark

2060 Gardermoen

 

-          Merk søknaden «Søknad brannsjef»

 

Søknadslisten vil bli offentliggjort etter søknadsfristens utløp.

Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om det er anmodet om konfidensiell behandling av søknaden.  Søkeren vil i et slikt tilfelle bli kontaktet – jfr. Offentlighetslovens § 25.

 

Søknadsfrist: 25.10.12.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann