Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

FEIERSVENN

Arbeidsgiver: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Søknadsfrist: 19.11.2012
 

Ledige stilling i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

 

Feiersvenn

 

Brannvesenet Sør- Rogaland IKS sitt formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene. Selskapet eies av følgende 9 kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg. Rennesøy, Kvitsøy, Klepp, Time og Gjesdal.

Flere opplysninger om selskapet og organisasjon finnes på www.brannsr.no

 

Avdeling for brannforebyggende har som hovedoppgave å fremme risikoreduserende tiltak gjennom et godt tilsyns- og informasjonsarbeid. Avdelingen skal bidra til å redusere brannskadene i medlemskommunene, og holde disse på et lavt nivå.

Avdelingen er organisert i en seksjon for tilsyn, øvelse og opplæring samt feiervesen.

 

Ved seksjon feiervesen er det ledig 1 faste stilling som feiersvenn med tiltredelse snarest.

 

Stillingomtale :

 

Arbeidsoppgaver

 • Feiing av piper og ildsteder i.h.h.t forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
 • Tilsyn med fyringsanlegg i.h.h.t forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
 • Vedlikehold av utstyr
 • Delta i brannforebyggende informasjonsarbeid
 • Andre forefallende gjøremål i feiervesenet.
 • Andre oppgaver gitt av leder.

Kvalifikasjoner

 • Svennebrev i feierfaget i h.h.t. Forskrift om organisering og dimensjonering av beredskapen § 7.4. Siste års feierlærlinger kan også komme i betraktning.
 • Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner
 • Serviceinnstilling
 • Evnen til å jobbe selvstendig
 • Førerkort klasse B

Ansettelsesvilkår

Stillingen er underlagt arbeidsreglement og betingelser for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

 • Stillingskode 7683 feiersvenn. Lønn for tiden fra kr 336 100- til kr 375 300.- på bakgrunn av ansiennitet.
 • Arbeidstid 37,5 timer uke i 1/1 stilling.
 • Arbeidssted for tiden på feierbadet på Åsen.

Spørsmål

Spørsmål om stillingene kan rettes til seksjonsleder Richard Gundersen 51502260 / 90144977.

 

Søknadsfrist:

Søknad med CV samt kopi av vitnemål og attester sendes Brannvesenet Sør - Rogaland, Jærveien 107, 4318 Sandnes innen 19.11. 2012.

 

Sammen for en trygg og sikker fremtid.

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann