Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

LEDER FOREBYGGENDE AVDELING

Arbeidsgiver: Karmøy kommune
Søknadsfrist: 04.09.2004
 

Ved Karmøy brann- og redningsvesen er følgende stilling ledig straks:

 

Leder forebyggende avdeling

 

Karmøy brann- og redningsvesen har 14 stillinger på heltid og 85 på deltid. Stillingen som leder for forebyggende avdeling er ledig. Forebyggende avdeling har til sammen 9 årsverk inklusivt feiervesenet.

 

Avdelingsleder rapporterer til brannsjefen og inngår i brannvesenets ledergruppe.

 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er tillagt ledelse og faglig ansvar for brannvesenets forebyggende arbeid i henhold til lov og forskrift. I hovedsak er dette tilsyn, saksbehandling, feiing, informasjon og motivasjonsarbeid. I tillegg til ledelse og saksbehandling må avdelingslederen også selv utføre en del tilsyn.

Avdelingsleder vil bli tillagt overordnet vakt som følger egen funksjonsbeskrivelse og den som deltar i vaktordningen må være bosatt i kommunen. Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

 

Kvalifikasjoner:

Den som ansettes må være kvalifisert iht. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-9.

Leder for forebyggende avdeling, skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og enten ha:

-         utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller

-         kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jf. § 7-7, eller

-         minst to års erfaring som forebyggende personell, jf. §7-6.

Som følge av overordnet vakt, kreves det beredskapsutdanning trinn III ved Norges brannskole.

 

Det vil bli lagt vekt på høy faglig kompetanse, helst på ingeniørnivå, god framstillingsevne, både muntlig og skriftlig, gode lederegenskaper, samarbeidsevne og serviceinnstilling.

 

Kontaktperson: Brannsjef Bjarne Vikshåland telefon 52 85 52 00.

 

Søkere bes bruke kommunes søknadsskjema for ledige stillinger som ligger på våre nettsider.

 

For mer informasjon om Karmøy brann- og redningsvesen, se våre internettsider www.karmoy.kommune.no

 

Tilbake til forrige side

 

 Webredaktør: Marianne Juul

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann